Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Εκπαίδευση των καταναλωτών

Στις 15 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα ιστοσελίδα www.consumerclassroom.eu, την οποία και σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε.

Το Consumer Classroom παρέχει ποιοτικούς πόρους και διαδραστικά εργαλεία, τα οποία εξοπλίζουν τα παιδιά 12-18 ετών με τις απαιτούμενες πρακτικές καταναλωτικές δεξιότητες, ενώ επιτρέπει στους δασκάλους από ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και εκπαιδευτικό υλικό. Ο δικτυακός τόπος αποσκοπεί στο συντονισμό της επιμόρφωσης καταναλωτών στα δευτεροβάθμια σχολεία. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δασκάλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα σχόλιά τους. Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε 21 γλώσσες της ΕΕ.

Τι μπορείτε να κάνετε στην ιστοσελίδα;
·                                 Να αποκτήσετε πρόσβαση σε έτοιμους προς χρήση πόρους για την επιμόρφωση καταναλωτών.
·                                 Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο δημιουργίας για τη δημιουργία μαθημάτων.
·                                 Να χρησιμοποιήσετε την περιοχή «Η τάξη μου» για να μοιραστείτε μαθήματα με τους μαθητές σας.
·                                 Να διοργανώσετε δια-σχολικά έργα μαζί με άλλα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ.
·                                 Να συμμετάσχει η τάξη σας στο δια-σχολικό διαγωνισμό, με έπαθλο ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες!
·                                 Να συζητήσετε τις απόψεις σας στο φόρουμ της ΕΕ και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας.
·                                 Να διευρύνετε τις γνώσεις σας πάνω στην καταναλωτική επιμόρφωση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...