Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

«Αγεφύρωτο» το χάσμα στους μισθούς ανδρών και γυναικών

Οι γυναίκες στην ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν 59 επιπλέον ημέρες για να κερδίσουν τον ίδιο μισθό με τους άνδρες. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής ημέρας μισθολογικής ισότητας, η μισθολογική διαφορά (η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών) μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ φτάνει στο 16,2%.
 Προκειμένου να μειωθεί αυτό το χάσμα, η Επιτροπή δίνει έμφαση σε μια σειρά ορθών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από επιχειρήσεις στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.

«Η ευρωπαϊκή ημέρα μισθολογικής ισότητας μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη άνισους μισθολογικούς όρους στην αγορά εργασίας. Αν και το μισθολογικό χάσμα μειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζουμε. Η μισθολογική διαφορά είναι ακόμη πολύ μεγάλη και, στην πραγματικότητα, η αλλαγή οφείλεται σε μείωση των αποδοχών των ανδρών και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βίβιαν Ρέντινγκ. Σημείωσε ακόμη ότι «η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ από το 1957 και είναι πλέον καιρός να γίνει παντού πράξη. Ας δουλέψουμε μαζί για να παραγάγουμε αποτελέσματα, όχι μόνον τις ημέρες για την ισότητα των αμοιβών, αλλά και τις 365 ημέρες του χρόνου!».

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι παρατηρείται ελαφρά καθοδική τάση της μισθολογικής διαφοράς, η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε διαφόρους τομείς, δεδομένου ότι οι τομείς που απασχολούν κατά κύριο λόγο άνδρες εργαζόμενους (όπως ο κατασκευαστικός τομέας ή ο τομέας της μηχανολογίας) γνώρισαν συνολικά μεγαλύτερες μειώσεις των μισθών.

Συνεπώς η αλλαγή δεν οφείλεται γενικά σε βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας ή των μισθών για τις γυναίκες, υπογραμμίζει η Επιτροπή, η οποία επισημαίνει πως το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται σε μερική απασχόληση ή με λιγότερο ικανοποιητικά αμειβόμενες συνθήκες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι επιθυμεί να στηρίξει τους εργοδότες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να μειώσουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, το κοινοτικό πρόγραμμα «Η ισότητα ανταμείβει» έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις για τη σκοπιμότητα της ισότητας και της ίσης αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων. Με τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και την αύξηση των ελλείψεων δεξιοτήτων, σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει για τις επιχειρήσεις την πρόσβαση στο γυναικείο εργατικό δυναμικό. Περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, εκδηλώσεις και εργαλεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν αυτή τη μισθολογική διαφορά.

Το πρόγραμμα έχει επίσης ως σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που συνίσταται στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% - για την οποία η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει ουσιαστική σημασία.

Πηγή: TVXS

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Πρόταση ΕΟΕΔΕ σχετικά με τα βιβλία για την επόμενη σχολική χρονιά

Στη συνέχεια διαβάστε την πρόταση της Ένωσης μας προς το Υπουργείο σχετικά με τα μαθήματα και τα βιβλία για την επόμενη χρονιά:

Θέμα : Προτάσεις για τα βιβλία Οικονομικών μαθημάτων Α, Β, Γ τάξης Γενικού Λυκείου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ευχαριστούμε για την σημασία που έχετε δώσει στην ανάπτυξη της Οικονομικής Παιδείας στη χώρα μας. Ανάλογη σημασία έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της την 18η Δεκεμβρίου 2007 (COM.2007, 808 τελικό). Επίσης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) επιδιώκει την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη της Οικονομικής Παιδείας αποτελεί τελικά εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα και για αυτό το περιεχόμενο σπουδών της οικονομικής επιστήμης επιμερίζεται και στις τρείς τάξεις του Γενικού Λυκείου.    
Στην Α τάξη, τάξη προσανατολισμού των μαθητών για τις μελλοντικές τους σπουδές, η οικονομική επιστήμη διδάσκεται με βάση το βιβλίο «Αρχές Οικονομίας» των Δεδουσόπουλου Απόστολου, Γιαλέρη Παναγιώτη, Σχιστού Ιφιγένειας, Τέντε Παντελή, Χατζηανδρέου Ανδρέα. Στο βιβλίο αυτό οι βασικές οικονομικές έννοιες αναπτύσσονται σε ένα αρχικό στάδιο μιας και ο μαθητής έρχεται σε επαφή  με αυτές πρώτη φορά. Το βιβλίο προσφέρεται  για εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας και ανάθεση πολλών εργασιών  σε διάφορα θέματα, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών και ανάπτυξης του οικονομικού εγγραματισμού. 
Με δεδομένο ότι η Β τάξη του ΓΕΛ προετοιμάζει τους μαθητές για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ τάξης, πιστεύουμε ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Β τάξης θα πρέπει να βρίσκεται σε ενότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Γ τάξης. Επίσης το περιεχόμενο σπουδών του μαθήματος της Β τάξης  πρέπει να συνδέεται με, και να συνδέει, τα αντικείμενα της Α και Γ τάξης για να εξασφαλίζεται η διδακτική συνέχεια  και εμβάθυνση του επιστημονικού αντικειμένου. Τέλος επιδιώκουμε  το περιεχόμενο σπουδών να είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο των μαθητών της Β τάξης, ώστε  να εξυπηρετεί τις παιδαγωγικές και διδακτικές τους ανάγκες. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε ως σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος στη Β τάξη του ΓΕΛ το «Αρχές Οικονομίας» των Κώττη Γεώργιου, Πετράκη-Κώττη Αθηνάς και Μοσχολέα Δέσποινας, που διδάσκεται στο ΕΠΑΛ.  
Στην Γ τάξη η οικονομική επιστήμη διδάσκεται με βάση το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των Λιανού Θεόδωρου, Παπαβασιλείου Αντώνιου και Χατζηανδρέου Ανδρέα. Το βιβλίο είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι ένα πολύ καλό σχολικό εγχειρίδιο του οποίου η δομή, το περιεχόμενο και η έκταση της ανάλυσης έχουν προσδιορισθεί από τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αυτό εξηγείται επαρκώς ο μηχανισμός της αγοράς, η διαμόρφωση των τιμών και των οικονομικών μεγεθών. Από την άλλη οι καθηγητές έχουν αποκτήσει την ευχέρεια, μέσα από πολλά σεμινάρια της Ένωσης μας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και την πολύχρονη εμπειρία τους,  σε πιο σύνθετους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων του βιβλίου
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι το βιβλίο που καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ τάξης είναι το βιβλίο των Μπουραντά Δημήτριου, Βάθη Άγγελου, Παπακωνσταντίνου Χρήστου και Ρεκλείτη Παναγιώτη, το οποίο θεωρούμε ότι θα περιλαμβάνεται στην επικείμενη Υπουργική Απόφαση ανατύπωσης βιβλίων για το σχολικό έτος 2013-2014.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας στις προτάσεις μας. 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας
Παντελής Τέντες                     Αντρέας  Χατζηανδρέου

Ανακοίνωση ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - ΘράκηςΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Β 'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι Οικονομολόγοι Εκπαιδευτικοί,

Τα κεντρικά γραφεία της Ένωσης μας, στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης της Ένωσης, σας παρακαλούν να συνδράμετε ,αγοράζοντας την ατζέντα που κυκλοφόρησαν, έναντι 10 ευρώ.

Οι ατζέντες είναι αριθμημένες και στις 27/2/2013 θα κληρωθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να προμηθευτεί την ατζέντα ας επικοινωνήσει μαζί μου στο 6977200402.

Ευχαριστώ
Μητακίδης Παναγιώτης

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Φθηνή εργασία ως αντίδοτο στην ευρωκρίση;

Η προσωρινή ή μερική απασχόληση αποτελούν δύο αμφιλεγόμενα μοντέλα εργασίας. Η ανεργία στη νότια και ανατολική Ευρώπη και το κύμα μετανάστευσης προς τη Γερμανία δεν ευνοούν την κατάσταση.
Εργασία ορισμένου χρόνου, εποχιακή ή μερική απασχόληση. Μοντέλα «φθηνής», ευέλικτης εργασίας που στο παρελθόν εφαρμόζονταν κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Στη γεωργία οι ανάγκες της σποράς ή της συγκομιδής απαιτούσαν περισσότερα εργατικά χέρια σε συγκεκριμένες μόνο εποχές του χρόνου. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και αντίστοιχες πρακτικές φαίνεται πως προτιμούν να εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.
Ο Γιοχάνες Γιάκομπ, ειδικός σε θέματα εργασιακής πολιτικής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) θεωρεί ότι «επί της αρχής η προσωρινή απασχόληση δεν αποτελεί πρόβλημα» μιας και όντως σε πολλούς κλάδους οι ανάγκες για επιπλέον προσωπικό συσσωρεύονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τα ερμηνευτικά προβλήματα και οι εννοιολογικές παρεξηγήσεις της πρόσκαιρης απασχόλησης αρχίζουν όταν το καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης καταλήγει να αποτελεί μόνιμη εργοδοτική πρακτική. Για πολλούς εργοδότες, επισημαίνει ο Γιάκομπ, η πρόσληψη εποχιακών ή προσωρινών εργατών αποτελεί μία οικονομική πρακτική στη βάση της -με αγγλοσαξονική ορολογία- αρχής«hire-and-fire».
 
Xάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών
Η νέα αυτή εργασιακή κατάσταση διαμορφώνεται εν πολλοίς εξαιτίας του διευρυνόμενου οικονομικού χάσματος μεταξύ κεντρικής και βόρειας Ευρώπης από τη μια πλευρά και νότιας και ανατολικής από την άλλη. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τις αμφιλεγόμενες εργασιακές πρακτικές της εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών Amazon φέρνουν στην επιφάνεια λίγο-πολύ γνωστές πτυχές της σκοτεινής πλευράς των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία των εργαζομένων με συμβόλαια περιορισμένης χρονικής εμβέλειας είναι κυρίως αλλοδαποί, όχι μόνο από χώρες εκτός ΕΕ αλλά πλέον και από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου που πλήττονται από την οικονομική κρίση αλλά και τις ευρωπαϊκές χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ.
Ο Βέρνερ Άιχορστ από το Ινστιτούτο Μελετών για το Μέλλον της Εργασίας με έδρα τη Βόννη θεωρεί πως η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την εμφάνιση των νέων, ευέλικτων μορφών εργασίας στη Γερμανία. Η προσφορά αντίστοιχων θέσεων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με μόνιμες θέσεις, ενώ και η ζήτηση ανταποκρίνεται σε αυτές. Οι θέσεις μερικής ή προσωρινής απασχόλησης προσελκύουν κυρίως νέους ή ανειδίκευτους εργαζόμενους, ως επί το πλείστον ξένους, που δεν κατέχουν τη γλώσσα.
 
Ομιχλώδη στοιχεία και κοινωνικές προκλήσεις
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων, οι αριθμοί που σχετίζονται με τους απασχολούμενους υπό αυτό το καθεστώς δεν είναι εύκολα επαληθεύσιμοι. Η μαύρη εργασία είναι σύνηθες φαινόμενο και στη Γερμανία. Υπολογίζεται πάντως πως περίπου 900.000 εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ απασχολούνται προσωρινά, ενώ τα στοιχεία για τους κοινοτικούς εργαζόμενους είναι συγκεχυμένα. Ο Γιοχάνες Γιάκομπ πιστεύει πως η καλύτερη εκπροσώπηση των ξένων εργαζομένων που δουλεύουν σε καθεστώς προσωρινής, εποχιακής ή μερικής απασχόλησης στα εργατικά συνδικάτα θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις. Βέβαια το γεγονός ότι τα συμβόλαιά τους δεν ξεπερνούν συνήθως τους τρεις μήνες καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν μιλούν γερμανικά, δυσχεραίνει τη λήψη πρωτοβουλιών. Τέλος, και η ίδια η δομή και λειτουργία των περισσότερων γερμανικών συνδικάτων είναι δύσκαμπτη, παρακωλύοντας έτσι τις όποιες παρεμβάσεις.
Σε αυτό το περίπλοκο εργασιακό περιβάλλον, οι αλλαγές στον τομέα των αμφιλεγόμενων ευέλικτων μορφών εργασίας δεν μπορούν να έρθουν από την μία μέρα στην άλλη. Απαιτείται συνέργεια όλων, συνδικάτων, εργαζομένων, πολιτείας αλλά και κοινωνίας για να αλλάξει η κατάσταση προς όφελος των εργαζομένων. Αλλά ευθύνη, τέλος, φέρουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Γ. Γιάκομπ θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι απέναντι σε τρανταχτές περιπτώσεις, «μποϋκοτάροντας» ει δυνατόν ο καθένας με τον τρόπο του την εργασιακή εκμετάλλευση που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ένα πολύ φθηνό προϊόν ή παρεχόμενη υπηρεσία.

Πηγή: Deutsche Welle

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

«The Brussels Business» ή ο ρόλος των λόμπι

Τις διασυνδέσεις της Κομισιόν με συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα θέτει στο μικροσκόπιο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Στο επίκεντρο καταγγελίες για τη δράση των λόμπι και τα κριτήρια, με τα οποία νομοθετεί η Επιτροπή.
Ξανά οι λομπίστες και οι μέθοδοί τους στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Αυτή τη φορά με αφορμή καταγγελίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις που θέλουν το προσωπικό της Κομισιόν να λειτουργεί συχνά με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι η σκοτεινή πλευρά της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις παίρνονται εκτός των επισήμων αιθουσών συνεδρίασης και μακριά από τη δημοσιότητα.

Η υπόθεση Στράσερ: «Εκπροσωπώ τα συμφέροντα πέντε πελατών»

Υπάρχουν βιντεοσκοπημένες σκηνές που καταδεικνύουν πόσο διεισδυτική είναι η επιρροή των λόμπι: Σε ένα ρεστοράν πολυτελείας των Βρυξελλών, ένας κύριος περιγράφει μια κυρία με περισσή αυταρέσκεια τη δραστηριότητά του ως λομπίστας. Υπερηφανεύεται ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα πέντε πελατών του και εισπράττει για αυτή του τη δραστηριότητα 100 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Ωστόσο, ο σοβαρός κύριος με το μαύρο κοστούμι και το λευκό πουκάμισο δεν είναι κάποιος επίσημος λομπίστας. Είναι ο Ερνστ Στράσερ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των αυστριακών συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η συνομιλία με την κυρία καταγράφεται με κρυφή κάμερα και αποτελεί μέρος του ντοκιμαντέρ «The Brussels Business». Επί τέσσερα χρόνια ο αυστριακός σκηνοθέτης και παραγωγός Φρίντριχ Μόζερ και ο Ματιέ Λιετέρ διερεύνησαν το «μαύρο κουτί των Βρυξελλών», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν. Ήθελαν να καταδείξουν από πού έρχονται οι ιδέες για κάθε νέο νομοσχέδιο και ποιος αναλαμβάνει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Με λίγα λόγια ήθελαν να καταδείξουν ποιος κινεί τα νήματα στην Ευρώπη, θέτοντας το ερώτημα εάν τελικά είναι οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις που αποφασίζουν ή είναι οι μάνατζερ και οι δεξαμενές σκέψεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση του Στράσερ τα πράγματα ήταν απλά. Το Μάρτιο του 2011 ο αυστριακός ευρωβουλευτής αναγκάσθηκε να παραιτηθεί, καθώς απαγορεύεται σε ευρωβουλευτές το Lobbying.

«Οι λομπίστες είναι εκείνοι που διαθέτουν την τεχνογνωσία»

Υπάρχει, ωστόσο, στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του συστήματος εκπροσώπησης ιδιωτικών συμφερόντων που λειτουργεί «νομιμότατα» και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια. «Η επιρροή των λόμπι στις Βρυξέλλες είναι πολύ μεγάλη», τονίζει ο Φρίντριχ Μόζερ σε συνέντευξή του προς την Deutsche Welle. Και αυτό γιατί «οι λομπίστες είναι εκείνοι που διαθέτουν την τεχνογνωσία για συγκεκριμένα θέματα. Και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κυρίως η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -σε αντίθεση με τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τις ΗΠΑ- δεν διαθέτουν σε επάρκεια το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να εκπονήσουν μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης».
Εκ των πραγμάτων προκύπτει εξάρτηση από τα «Think Tanks» και άλλους ειδικούς. Στο ντοκιμαντέρ του Μόζερ διακρίνουμε πώς οι ιδέες των λόμπι για την στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ εμφανίζονται αργότερα αυτολεξεί σε επίσημα έγγραφα της ΕΕ.
Εκτιμήσεις θέλουν τον αριθμό των λομπιστών στις Βρυξέλλες να αγγίζει τις 20 χιλιάδες. Στόχος τους, η πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το πεδίο δράσης τους δεν είναι μεγαλύτερο από τέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα, γύρω από την πλατεία Ρομπέρ Σουμάν των Βρυξελλών. Εκεί είναι τα γραφεία της Κομισιόν, του Συμβουλίου των Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο. Σε πολύ κοντινή απόσταση είναι και τα γραφεία των λόμπι: της BASF, της BP, της Philip Morris και άλλων επιχειρηματικών ομίλων.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για Lobbying

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Corporate Europe Observatory, οι μεγάλοι όμιλοι δαπανούν ετησίως για Lobbying περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Για μια «ύπουλη κούρσα συμφερόντων» κάνουν λόγο οι ΜΚΟ, διακρίνοντας στο λόμπι έναν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Και για τον λόγο αυτόν προσέφυγαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Νικηφόρο Διαμαντούρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Νίνα Κάτσεμιχ από την οργάνωση Lobbycontrol, «οι πέντε από τους 13 επιτρόπους της προηγούμενης Κομισιόν μεταπήδησαν σε ιδιαίτερα κερδοφόρες δραστηριότητες της ιδιωτικής οικονομίας. Εμείς επικρίνουμε την εξέλιξη αυτή, διότι επιτρέπει σε οικονομικά ισχυρούς να έχουν πλήρη εικόνα και εσωτερικές πληροφορίες από την γραφειοκρατία της ΕΕ. Τους δίνεις επίσης τη δυνατότητα άμεσης επαφής στα ανώτατα κλιμάκια της ευρωπαϊκής διοίκησης».
Από την άλλη πλευρά και όπως είναι φυσικό, οι λομπίστες αντιμετωπίζουν θετικά τη δραστηριότητά τους. Αυτό που είναι καλό για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι καλό και για τους πολίτες, θα πει με περισσή βεβαιότητα ο Πασκάλ Κερνάις, που εργάζεται για το λόμπι European Services Forum. Περιγράφοντας τη δουλειά του υπογραμμίζει: «Προσφέρω εξυπηρετήσεις. Ίσως αυτή να μην είναι μια ωραία λέξη για να περιγράψει τη δουλειά μου. Το Lobbying αντιμετωπίζεται εν μέρει ως μια βρόμικη λέξη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο δικτύωση, είναι απλά επικοινωνία μεταξύ ανθρώπινων όντων».
Πηγή: Deutsche Welle

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

25 διευθύνσεις για να βρείτε το δίκιο σας

Σίγουρα σκέφτεστε πως σε μια χώρα σαν αυτή που μας… πληγώνει, δύσκολα βρίσκει κανείς το δίκιο του. Εμείς πιστεύουμε πως οφείλει – πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του – να προσπαθεί. Να μην κάθεται με σταυρωμένα χέρια όταν βγαίνει για ψώνια και έρχεται αντιμέτωπος με την αισχροκέρδεια.

Γι’ αυτό και συγκεντρώνουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, τις online φόρμες, τους οργανισμούς και τα σωματεία στα οποία μπορούμε να απευθυνόμαστε για κάθε διαφορετικό ζήτημα που απασχολεί την καθημερινότητά μας ως πολίτες, ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας, αν όχι λίγο καλύτερο, έστω λίγο πιο ενεργό.

Διαβάστε στο In2life.gr  τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα αρμοδίων φορέων και αρχών που θα σας φανούν χρήσιμα για καταγγελίες/παράπονα.

Ειδικότερα παρέχονται πληροφορίες για:

- Φορείς μετακίνησης (ΟΑΣΑ, ΟΣΕ)
- Ινστιτούτο Καταναλωτή
- Συνήγορος του Καταναλωτή
- Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
- ΕΚΠΟΙΖΩ
- Συνήγορος του Πολίτη
- Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
- Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
- Αστυνομία (αντιτρομοκρατική, οικονομικά θέματα)
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Safeline
- Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
- ΣΔΟΕ
- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
- Χαμόγελο του Παιδιού
- Παράπονα για οδηγούς ταξί
- Συμπολίτες με αναπηρία
 
Πηγή: Euro2day

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Επιστήμονες και πολιτικοί ζητούν το «30ωρο»

«Θυμίζει αίτημα της δεκαετίας του 70», παρατηρεί το Der Spiegel σχολιάζοντας το μανιφέστο εκατό επιστημόνων, συνδικαλιστών και πολιτικών για εβδομάδα εργασίας 30 ωρών, χωρίς μισθολογικές απώλειες.
Οι χαμηλοί μισθοί, οι συμβάσεις εργασίας περιορισμένου χρόνου και η έλλειψη εξειδικευμένου εργασιακού δυναμικού τίθενται διαρκώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, για μείωση του χρόνου εργασίας έχει να γίνει λόγος εδώ και πολύ καιρό. Να όμως που τα πράγματα αλλάζουν και περίπου εκατό εκπρόσωποι της επιστήμης, του συνδικαλισμού και του πολιτικού κόσμου απαιτούν σε διακήρυξή τους που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Tageszeitung (taz) του Βερολίνου την καθιέρωση της εβδομάδας εργασίας των 30 ωρών.
«Χρειαζόμαστε ένα συνολικό κοινωνικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου εργασίας.Το θέμα δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον στα όρια της πολιτικής των συλλογικών διαπραγματεύσεων», υποστηρίζει ο Χάιν-Γιόζεφ Μπόντρουπ, οικονομολόγος στην «Ανώτατη Σχολή Βεστφαλίας» του Γκελζενκίρχεν. Το κοινωνικό υπόστρωμα του μανιφέστου είναι η υψηλή ανεργία στην Ευρώπη. «Μια υπερπροσφορά εργατικών χεριών στις αγορές εργασίας οδηγεί σε πτώση των μισθών», αναφέρουν οι «100» στη διακήρυξή τους και προσθέτουν ότι δεν επιτρέπεται να επωμίζονται τα βάρη της κρίσης οι μισθωτοί, που αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού, καθώς και οι άνεργοι.

Έκκληση στην Ομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) να ξεκινήσει μια εκστρατεία
Η πρόταση αναφέρεται ρητά στη Γερμανία και στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. «Στα 3 εκατομμύρια των ανέργων θα πρέπει να προστεθούν αλλά 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 14,7 ωρών την εβδομάδα και οι οποίοι θέλουν να εργασθούν περισσότερο», δηλώνει στην taz ο καθηγητής Μπόντρουπ.
Το σχέδιο που προτείνουν οι «100» προβλέπει τη σταδιακή καθιέρωση της εβδομάδας των 30 ωρών σε έναν χρονικό ορίζοντα κάποιων ετών. Οι υπογράφοντες αναμένουν σαφή αύξηση της παραγωγικότητας, την οποία θα καρπωθούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διασφαλιστεί η εξίσωση μισθού. Μάλιστα ο καθηγητής Χάιν-Γιόζεφ Μπόντρουπ απευθύνει έκκληση στην Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) να ξεκινήσει μια στοχευμένη εκστρατεία στην κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου απασχόλησης. Η πρόταση του Μπόντρουπ μάλλον δεν ενθουσιάζει τo DGB, η ηγεσία του οποίου δεν ξεχνά ότι το Συνδικάτο Μετάλλου (IG Metall) απέτυχε το 2003 παταγωδώς να επιβάλει το «35ωρο» στις περιοχές της ανατολικής Γερμανίας που μαστίζονταν από την υψηλή ανεργία.

Πηγή: Deutsche Welle

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση σε εκδήλωση της ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - ΘράκηςΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Β 'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι Οικονομολόγοι Εκπαιδευτικοί,

σας καλούμε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 21.00 να κόψουμε τη Βασιλόπιτα της Ένωσης μας και να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο ‘Συμφωνία’ (τηλ.2310268006) που βρίσκεται επί της Ερμού 21 (Ερμού και Βενιζέλου γωνία - Θεσσαλονίκη).

Η τιμή συμμετοχής είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό.

Για να διευκολυνθούμε στον υπολογισμό του αριθμού των συναδέλφων που θα ανταποκριθούν στη πρόσκληση μας, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο τηλ. 6977200402 ή στο mail:gioakimi@otenet.gr

                                                                                                    Το Δ.Σ. της Ένωσης

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγός Ευρωπαϊκής Οικονομίας (5/2/2013)

Δείτε στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα του Economist τα τελευταία στοιχεία των οικονομιών της Ε.Ε. (ενημερωμένα έως 5 Φεβρουαρίου 2013), όπως το κ.κ..ΑΕΠ, την ανεργία, την ανάπτυξη κ.ά.:

European economy guide

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Βιβλιοπρόταση: Αυθεντίες του Μάνατζμεντ


Όλο το βιβλίο του Ά. Γούλντριτζ είναι δομημένο στην ανάλυση τεσσάρων κορυφαίων «κατηγορώ» που απευθύνει στη βιομηχανία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων για τη διοίκηση επιχειρήσεων, των συμβουλευτικών εταιρειών που δημιουργούν και λειτουργούν παράλληλα με τα ακαδημαϊκά καθήκοντά τους οι διάσημοι δάσκαλοι του μάνατζμεντ αλλά και της φάμπρικας των εκδοτικών οίκων, με τα χιλιάδες εγχειρίδια και τις διάφορες κατατάξεις/βραβεία που αναδεικνύουν μεγάλους νικητές κάθε χρόνο. Ποια είναι αυτά τα «κατηγορώ»;
Με τα λόγια του Ά. Γούλντριτζ: α) ο θεσμός του μάνατζμεντ είναι δομικά ανίκανος για αυτοκριτική, β) αρέσκεται σε ορολογία που προκαλεί σύγχυση αντί να ενημερώνει, γ) σπάνια καταφέρνει να υπερβεί το πλαίσιο της απλής λογικής και δ) είναι ευεπηρέαστος, ασταθής και ταλανίζεται από αντιφάσεις οι οποίες δε θα επιτρέπονταν σε πιο παγιωμένες θεωρίες.
Στις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να διαβάσει ορισμένες συναρπαστικές ιστορίες επίδρασης, επιρροής, χειραγώγησης κάποιες φορές, ορισμένων πανέξυπνων θεωρητικών των επιχειρήσεων πάνω σε επιχειρηματίες που, γεμάτοι άγχος για το παρόν και το μέλλον των οργανισμών που διοικούσαν –ήταν δεν ήταν μέτοχοι οι ίδιοι– κατέφευγαν στις υπηρεσίες των πρώτων. Μπορείτε να διαβάσετε τις εξελίξεις όχι μόνο στο εσωτερικό των μεγάλων πολυεθνικών και προβεβλημένων επιχειρήσεων-πελατών των γκουρού αλλά και τις υπόγειες διεργασίες στις κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Boston Consulting, η McKinsey (έπιασε στασίδι και στην Ελλάδα, τώρα που όλα πωλούνται, η μεγάλη αυτή εταιρεία που ειδικεύεται στις αποτιμήσεις των προς πώληση εταιρειών…) κ.ά.
Ασφαλώς δεν πρόκειται για ένα εγχειρίδιο αντι-μάνατζμεντ, όπως ίσως πιστέψει ο βιαστικός αναγνώστης, καθώς ο συγγραφέας προέρχεται από τη Δύση και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το έργο του είναι μια ενδελεχής ανάλυση ενός παγκόσμιου φαινομένου που επηρεάζει τις ζωές μας, μια και η «ζωή» στη Δύση είναι απόλυτα συνδυασμένη με την «εργασία» και η εργασία ταυτισμένη με την «εταιρεία». Και εταιρεία σημαίνει διοίκηση και πωλήσεις.
Τι είναι τελικά οι αυθεντίες της διοίκησης επιχειρήσεων; «Είναι απατεώνες, οι γιατροί-μάγοι του καιρού μας, που παίζουν με τα άγχη των επιχειρηματιών προκειμένου να πουλήσουν τα ψεύτικα γιατροσόφια τους. Η σύγχρονη θεωρία του μάνατζμεντ είναι το ίδιο αξιόπιστη όσο και τα γιατροσόφια των μάγων», υποστηρίζει με σθένος ο συγγραφέας.
Αυτή η θέση, ειδικά σήμερα στην Ελλάδα-πειραματόζωο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, εξηγεί πολλά από τα περίεργα, τα ανεξήγητα, τα ύποπτα και τα οδυνηρά που συμβαίνουν στη ζωή μας.

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Δουλειά στην ΕΕ: Στο 1.260.454 οι κενές θέσεις

 Πηγή: Euro2day

Με την ανεργία στην Ελλάδα να έχει κτυπήσει κόκκινο, οι πιθανότητες για τους άνεργους Έλληνες να βρουν δουλειά είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Κι όμως, τη στιγμή που η εύρεση μιας θέσης εργασίας στην Ελλάδα είναι σαν να αναζητάς ψύλλους στα άχυρα, στην Ευρώπη υπάρχουν αυτήν τη στιγμή περισσότερες από 1.260.454 κενές θέσεις μέσω της πύλης EURES (στοιχεία 31/01/2013).

Δυνατότητα η οποία παρέχεται με βάση την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σημαίνει ότι μπορείτε να εργαστείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ) και στην Ελβετία. Τα οφέλη της εργασίας στο εξωτερικό είναι πολλά, διότι δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες.

Όσο για τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, εκτός από τους μηχανικούς και τους προγραμματιστές συστημάτων, που είναι πρώτοι στη λίστα, μεγάλη πέραση έχουν επαγγέλματα όπως οι μάγειρες, οι πωλητές (υπάλληλοι) αλλά και οι αρχισερβιτόροι, οι σερβιτόροι και οι υπεύθυνοι πωλήσεων.

Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η πύλη EURES
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μέσω της πύλης EURES δίνεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων, τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας. Παράλληλα, δίκτυο με περισσότερους από 800 συμβούλους EURES είναι έτοιμο να βοηθήσει. Για παράδειγμα, επιλέγοντας Αναζήτηση εργασίας έχετε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω δωρεάν εγγραφής στο My EURES για άτομα που αναζητούν εργασία, μπορείτε να συντάξετε το βιογραφικό σας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο εγγεγραμμένοι εργοδότες όσο και σύμβουλοι του EURES που βοηθούν τους εργοδότες να βρίσκουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Μέσω του τμήματος Διαβίωση και Εργασία, έχετε τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε καλά και να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε άλλες χώρες του ΕΟΧ.

Το κατάλληλο βιογραφικό κλειδί για επαγγελματική αποκατάσταση Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας διαφέρει τόσο από χώρα σε χώρα όσο και μεταξύ των διαφορετικών τομέων απασχόλησης. Ωστόσο, ένας καλός τρόπος για να αναδείξετε τα προσόντα σας σε όλη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως χώρας, είναι η χρήση του βιογραφικού σημειώματος Europass. Μέσω της τυποποιημένης δομής του Europass μπορείτε να προβάλλετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας, ακόμη και αυτές που έχετε αποκτήσει σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό της τυπικής μάθησης. Το Europass είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη σύγκριση των δεξιοτήτων, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και, κατ’ επέκταση, την κινητικότητα των εργαζομένων και των σπουδαστών.

Δεδομένων της σημερινής δομής της εργασίας, της διάδρασης και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, οι εργοδότες συνεχώς αναζητούν υποψήφιους με περισσότερες και διαφορετικές δεξιότητες.

Όλες οι απαντήσεις με ένα τηλέφωνο ή email Βοήθεια και συμβουλές για να ζήσετε, να εργαστείτε και να ταξιδέψετε στην Ε.Ε. παρέχει και η υπηρεσία CSS ή στα ελληνικά "Η Ευρώπη σου-Συμβουλές". Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαντά αμέσως τηλεφωνικά ή σε 3 - 5 ημέρες με email σε ερωτήσεις όπως: Πώς θα λάβω το επίδομα ανεργίας όσο αναζητώ δουλειά αλλού, πώς θα μάθω τα εργασιακά ή φορολογικά μου δικαιώματα, πώς θα αποζημιωθώ για αγορές, ταξίδια. Αν μετακομίσω σε άλλη χώρα της Ε.Ε., μπορώ να λαμβάνω τη σύνταξή μου εκεί;

Η CSS απασχολεί πολύγλωσσους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορούν να σας παρέχουν δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές στη γλώσσα σας, να σας εξηγήσουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. που ισχύει στην περίπτωσή σας ή να σας υποδείξουν πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ευρωπαϊκά δικαιώματά σας. Παρέχει επίσης συμβουλές για προβλήματα που μπορεί να συναντάτε ως καταναλωτής.

Ο δείκτης Big Mac

Στο παρακάτω γράφημα του Economist, θα βρείτε ένα διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης συναλλάγματος.

Βασίζεται στη θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity). Η θεωρία της απόλυτης ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης, είναι μια θεωρία περί συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με την οποία μια μονάδα οποιουδήποτε νομίσματος θα πρέπει να αγοράζει την ίδια ποσότητα αγαθών σε κάθε χώρα.

Με άλλα λόγια, η τιμή ενός προϊόντος (στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός burger) στην εγχώρια αγορά την περίοδο t πρέπει να ισούται με την τιμή του προϊόντος σε μια ξένη χώρα την ίδια περίοδο, επί την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.

 Για παράδειγμα, η μέση τιμή ενός Big Mac στις ΗΠΑ στις αρχές του 2013 ήταν 4,37$, ενώ στην Κίνα ήταν 2,57$, με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία. Έτσι, ο δείκτης Big Mac δείχνει οτι το Γουάν ήταν υποτιμημένο κατά 41% σε σχέση με το δολάριο, εκείνο το χρονικό διάστημα.

Τα Burgernomics, φυσικά, δεν αποβλέπουν στην ακριβή μέτρηση συναλλαγματικών αποκλίσεων, αλλά αποτελούν ένα εργαλείο για να κάνουν την θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών πιο εύπεπτη.

Δείκτης Big Mac

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...