Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Επιμορφωτική Ημερίδα της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Μακεδονίας - Θράκης στις 12/4/2024 στη Θεσσαλονίκη

 


Σας γνωστοποιούμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.) διοργανώνει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οικονομικά μαθήματα στην Εκπαίδευση: προοπτικές και προσκλήσεις», που θα διεξαχθεί δια ζώσης από 09:00-14:00 στο Mediterranean Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ80 που διδάσκουν σε σχολεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας (Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής) και της Θράκης. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στην ημερίδα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης της Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο: 6948800954

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...