Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ80 Οικονομίας: Αναγκαιότητα αυξημένων προσλήψεων στον κλάδο Οικονομίας


Ανοικτή επιστολή αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών:

Αφορμή για την παρούσα επιστολή, είναι ο αριθμός των μόνιμων διορισμών Οικονομολόγων - Εκπαιδευτικών στην γενική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του κλάδου ΠΕ 80-Οικονομίας που επίκειται να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Οι συγκεκριμένοι διορισμοί αποτελούν συνέχεια των περσινών, που αφορούσαν την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, από όπου οι Οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν ήταν μόνο 51 άτομα έναντι 1346 διορισμών Φιλολόγων, 1106 Μαθηματικών, 424 Χημικών κτλ. Επί του συνόλου 4960 διορισμών, που αφορούσαν ειδικότητες που διορίστηκαν αποκλειστικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο κλάδος των ΠΕ80 έλαβε μόλις το 1% αυτών (51/4960). Θεωρούμε πως η κατάσταση αυτή του εξοστρακισμού των Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί στους επερχόμενους νέους διορισμούς.

Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά τους λόγους για την αναγκαιότητα αυξημένων προσλήψεων στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας:

1. Οι αποχωρήσεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών  που έγιναν το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 ήταν 149. Για το τρέχον σχολικό έτος (2022) οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ80 ,πριν τις ανακλήσεις, ανέρχονται σε 126.

2.Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά, για το σχολικό έτος 2018-2019 οι προσλήψεις αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών έφτασαν τις 265, για το σχολικό έτος 2019-2020 άγγιξαν τις 500, ενώ για το έτος 2020-2021 πλησίασαν τις 400, γεγονός που καταδεικνύει τις αυξημένες ανάγκες προσλήψεων στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας. Τη φετινή χρονιά και παρά την υποβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, λόγω της σημαντικής μείωσης ωρών διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων, οι προσλήψεις ήταν και πάλι αυξημένες στις 493 εως και τον Μάρτιο του 2022.

3.Τέλος, ο αριθμός των κενών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για τα επόμενα σχολικά έτη, λόγω:

α. του αριθμού συνταξιοδοτήσεων που θα προκύψουν,

β. της ύπαρξης του 6ώρου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σε συνδυασμό με την αύξηση της προτίμησης των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας τα τελευταία έτη στα Γενικά Λύκεια και

γ. του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, και της ύπαρξης στα ΕΠΑΛ τεσσάρων (4) ειδικοτήτων που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης:  «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης» και «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» γεγονός που δημιουργεί κάθε χρόνο, νέα τμήματα και συνεπώς περισσότερες ώρες προς κάλυψη από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας.

Γνωρίζοντας τις μακροχρόνιες προσπάθειές σας το κράτος δικαίου, θεωρούμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε αποτελεσματικά στην ανατροπή της ζοφερής πραγματικότητας που σήμερα βιώνουμε και σας ζητάμε να αναδείξετε το πρόβλημα προκειμένου στους επερχόμενους διορισμούς, να υπάρξει ένας ικανός αριθμός προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ80. Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι άνω των 100 συναδέλφων, με σκοπό την επαρκή  κάλυψη των αναγκών σε έμψυχο δυναμικό και την ενίσχυση της Οικονομικής Παιδείας.

Με εκτίμηση,

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ80 Οικονομίας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...