Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. λογιστικού προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ


Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/didaktiko-yliko, εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) λογιστικό πρόγραμμα για αξιοποίησή του στο πλαίσιο του μαθήματος
«Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. .
Το λογιστικό πρόγραμμα βασίζεται στην Access και περιλαμβάνει εφαρμογές για τις ακόλουθες βασικές
λογιστικές εργασίες:
1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ)
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ)
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ
6. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΓΙΑ – ΕΞΟΔΑ)
8. ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
9. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...