Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Συλλυπητήρια

Η ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - Θράκης εκφράζει την βαθύτατη θλίψη της και τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια της εκλειπούσης συναδέλφου Ζωής Σαββαρίκα, Οικονομολόγου του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης.

Ενημέρωση / εκπαιδευτικό και εργαστηριακό υλικό σε Εκπαιδευτικούς ΠΕ80, Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ΕΠΑΛ

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Θ. Καραμανλή έστειλε στα σχολεία ευθύνης της το ακόλουθο έγγραφο:


"Σας παρακαλώ να ενημερώσετε τους Οικονομολόγους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ80 που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ της Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08.02.19 και ώρα 11.45-14.00 στο Αμφιθέατρο του 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Ακριτών και Θράκης 4, 56430, δίπλα στη μονή Λαζαριστών,
με θέμα τη διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» καθώς και των μαθημάτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού». Η ενημέρωση θα γίνει από τους κ. Δ. Φωλίνα και κ. Δ. Αηδόνη, καθηγητές ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές/ντριες να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.   Η μετακίνησή τους δεν θα βαρύνει το Δημόσιο".

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» Β' τάξης Μουσικών και Καλλιτεχνικών ΓΕΛ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 1/10-01-2019 του Δ.Σ,) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες τις παρακάτω οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» για τη Β ́ τάξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων» για το σχολικό έτος 2018-2019
Μάθημα: «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία»
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να κατανοούν, συζητούν και να κρίνουν το πολιτικό και κοινωνικό παρόν, να συνδέουν αυτό που συμβαίνει στον κόσμο της καθημερινής τους εμπειρίας με την ευρύτερη εικόνα του σημερινού κοινωνικού κόσμου, να εμπεδώσουν δημοκρατικές αρχές συμπεριφοράς, να υιοθετήσουν στάσεις και να αποκτήσουν νοοτροπίες συμβατές με την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της σημερινής κοινωνίας και να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται σε 11 θεματικές ενότητες και αντίστοιχα προτείνονται 11 φάκελοι εκπαιδευτικού υλικού, μέσω των οποίων επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατακτήσουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας. Το διδακτικό υλικό που προτείνεται για κάθε θεματική ενότητα στο πλαίσιο του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β ́ Λυκείου ένα πλήθος ευκαιριών να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία του μαθήματος. Προσεγγίζουν αυθεντικά κείμενα, έρχονται σε επαφή με πλούσιο πολυτροπικό υλικό (εικόνες, διαγράμματα, εικαστικά έργα τέχνης), επικοινωνούν και συνεργάζονται συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας, εκφράζουν και υποστηρίζουν τις απόψεις τους μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα, πρωτοτυπούν, προτείνουν ιδέες και λύσεις, ασκούνται στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούν το πλήθος των κοινωνικών θεμάτων που καλούνται να πραγματευτούν για να προσεγγίζουν κριτικά την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα που τους περιβάλλει.
Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να οργανώνουν τη διδασκαλία τους με οδηγό το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος (ΦΕΚ Β ́ 3757/03-09-2018). Σε αυτό προσδιορίζονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τίθενται οι θεματικοί άξονες που εξειδικεύουν το γνωστικό αντικείμενο και προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες. Βασικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες είναι ο φάκελος υλικού ανά θεματική ενότητα, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών,
β) ενδεικτικές δραστηριότητες με τις οποίες ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες κυρίως κριτική ανάγνωση κειμένων και ποικίλου πολυτροπικού υλικού,
γ) πληροφοριακά κείμενα που εμπλουτίζουν το γνωστικό υλικό.
Επιπρόσθετα, σε κάθε θεματική ενότητα υπάρχουν ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης τους. Τέλος, έννοιες και όροι επεξηγούνται στο Γλωσσάρι.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο υλικό των δραστηριοτήτων αλλά και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες της κάθε σχολικής τάξης.
Στο πλαίσιο που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό που το συνοδεύει, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατακτήσουν ένα επαρκές επίπεδο κοινωνικού και πολιτικού εγγραματισμού, να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και, τέλος, να σέβονται τις αρχές του δικαίου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, τις οποίες κάνει πράξη ο σύγχρονος πολίτης της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Για να επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, είναι αναγκαία η χρήση διάφορων τύπων αξιολόγησης σε συνδυασμό με τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας.
Διδακτέα ύλη
Θεματικές ενότητες (με τις αντίστοιχα προτεινόμενες διδακτικές ώρες -Δ.Ω.):
1. Δημοκρατία (4 Δ.Ω.)
2. Πολίτης και Δικαιώματα (4 Δ.Ω.)
3. Ευρωπαϊκή Ένωση (4 Δ.Ω.)
7. Μετανάστευση (4 Δ.Ω.)
11. Δίκαιο και Παραβατικότητα (4 Δ.Ω)».

Πηγή: Esos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...