Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Αποτελέσματα εκλογών ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - Θράκης (21-02-2020)


Στο πλαίσιο της ημερίδας της ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - Θράκης (21-02-2020) διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του τμήματος. Ακολουθούν τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Εκλογών
Ψήφισαν: 126 / Άκυρα: 2 / Λευκά: 4

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Δαμιανίδου Όλγα, 95
2. Σπανός Γιώργος, 78
3. Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, 71
4. Μαδεμλής Δημήτρης, 64
5. Παπαβασιλείου Γιώργος, 61
6. Κοτρίδης Ανδρέας, 52
7. Ανδρονίκου Αντώνης, 46

Λόγω έλλειψης ικανού πλήθους υποψηφίων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επταμελές, και εκλέγονται όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται και οι τρεις (3) υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:
1. Αδαμοπούλου Φωτεινή, 67
2. Τζώτζη Ιωάννα, 63
3. Αραβιάδης Θεολόγος, 55

Αντιπρόσωποι
Για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα, κατά φθίνουσα σειρά σταυρών προτίμησης:
1. Δαμιανίδου Όλγα, 72
2. Σπανός Γιώργος, 53
3. Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, 51
4. Μητακίδης Παναγιώτης, 45
5. Αδαμοπούλου Φωτεινή, 44
6. Μαδεμλής Δημήτρης, 39
7. Παπαβασιλείου Γιώργος, 39
8. Κοτρίδης Ανδρέας, 24
9. Τζώτζη Ιωάννα, 24
10. Τεντολούρη Κωνσταντίνα, 23
11. Ανδρονίκου Αντώνης, 18
12. Καραγιορδανίδης Γιώργος, 12
13. Αραβιάδης Θεολόγος, 11

Με βάση τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και το πλήθος των ψηφισάντων, εκλέγονται ως Αντιπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος Μακεδονίας – Θράκης στην κεντρική Γενική Συνέλευση της ΕΟΕΔΕ 13 (δεκατρείς) Αντιπρόσωποι (όλοι οι υποψήφιοι).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...