Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη Οικονομικών μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2021-22

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΛ

ΒΙΒΛΙΟ 2021-2022

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α.

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες (παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 6 «Μπορεί όμως να τονιστεί . . . εκφράζει.»)

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)

Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2) «Στη χώρα μας . . . Εθνικής Οικονομίας.», 7, 9, 10)

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως «…5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης περιόδου. «Επίσης άτομα τα οποία . . . δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και εκτός της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)

Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας I «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών . . . πολεμικές περιόδους.», 4)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

Για τα μαθήματα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" και "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης" του ΕΠΑΛ, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΕΠΑΛ 2021-22

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...