Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Θέματα ΑΟΘ Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017:

Θέματα ΑΟΘ ΕΠΑΛ 2017

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών για τα θέματα του μαθήματος ΑΟΘ

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ) σε σχέση με τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:   
•    Το εύρος των θεμάτων είναι τέτοιο, ώστε εξετάζονται θεμελιώδεις οικονομικές γνώσεις από όλα τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης.
•    Η έκτασή των θεμάτων είναι τέτοια που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, στα χρονικά όρια που υπάρχουν, στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.
•    Τα θέματα είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας που μπορούν να ανταπεξέλθουν οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές.
•    Τα θέματα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και σαφή ως προς την διατύπωση.
•    Ο συνδυασμός των γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια απαιτεί οι μαθητές να αξιοποιήσουν την κρίση τους για να οδηγηθούν σε συμπεράσματα.
Εν κατακλείδι, η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα θέματα του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι αρκετά καλά, κλιμακούμενης δυσκολίας και εύκολα προσεγγίσιμα από καλά προετοιμασμένους μαθητές, καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και εξετάζουν σημαντικές οικονομικές γνώσεις, η έκτασή τους είναι τέτοια που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα επεξεργασίας στα χρονικά όρια που υπάρχουν, είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και δεν απαιτούν απομνημόνευση, αλλά ελέγχουν ουσιαστικά τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παντελής Τέντες

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Θέματα ΑΟΘ Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Στους παρακάτω συνδέσμους δείτε τα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερηίων και Εσπερινών ΓΕΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017:

Θέματα ΑΟΘ Ημερησίων 2017

Θέματα ΑΟΘ Εσπερινών 2017

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Θέματα ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τα θέματα του μαθήματος ΑΟΔΕ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ:

Θέματα ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ 2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...