Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να σταματήσει η υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων

Επιστολή, με την οποία διαμαρτύρεται για τη σταθερή υποβάθμιση της Οικονομικής Παιδείας στη χώρα μας και τη διαρκή συρρίκνωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΜΕΤΕ.
Στην επιστολή, ο κ. Κόλλιας παραθέτει τις απόψεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις επικείμενες αλλαγές, που προσφάτως δημοσιοποιήθηκαν, και αφορούν στο Γενικό Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι:
α. Να επανέλθει η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» στη Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ, ως μάθημα γενικής παιδείας, και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.
β. Στη Β΄ τάξη επειδή τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4ωρα, οι μαθητές/τριες να δοκιμάζουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης ενώ στα ΕΠΑΛ, με τη μορφή μαθημάτων τομέα.
γ. Ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη Β΄ τάξη με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης.
δ. Να επεκταθεί η Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου και να εισαχθεί το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων».
ε. Ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία - Οικονομία».
στ. Ως τρίτο μάθημα επιλογής, πέραν των άλλων, ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τα μαθήματα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και «Λογιστική».
ζ. Να επανέλθει ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στο 1,3 για τους υποψηφίους των Οικονομικών Σχολών.
η. Να εκσυγχρονιστούν τα Προγράμματα Σπουδών (Ωρολόγια και Αναλυτικά) των Οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.
Για να δείτε την επιστολή, πατήστε εδώ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...