Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Προτάσεις για την Οικονομική Εκπαίδευση στο ΛύκειοΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΕΕ: Προτάσεις για την Οικονομική Εκπαίδευση στο Λύκειο

Πακέτο προτάσεων για την αναβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη χώρα μας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνει η επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τον Υπουργό Παιδείας, με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές, που προσφάτως εξαγγέλθηκαν, για το Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην επιστολή, γίνεται λόγος για τη διαρκή υποβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και συγκεκριμένα τη διαρκή συρρίκνωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται τα εξής:
α. Να διδάσκεται στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.
β. Στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να μπορεί να διδαχθεί το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» με στόχο την εμβάθυνση στο αντικείμενο.
γ. Στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και «Αρχές Λογιστικής» και με τον τρόπο αυτό να συνδέεται το Γενικό με το Επαγγελματικό Λύκειο.
δ. Ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία - Οικονομία».
ε. Στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων «Οργάνωση και Διοίκηση» και «Λογιστική», τα οποία θα έχει επιλέξει από την προηγούμενη τάξη.
στ. Να αναπροσδιορισθεί ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» από 0,7 σε 1,3 και με βάση αυτό να γίνεται ο υπολογισμός των μορίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Οικονομίας.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141882
2132141870

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018

 Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ύλη και οδηγίες

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα ΒΑΚΕ Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ 2017-18:

ΒΑΚΕ ΓΕΛ 2017-18

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δίνονται ορισμένες πληροφορίες για την αναπτυσσόμενη οικονομία του διαμοιρασμού και περιγράφεται ένα σχετικό με το θέμα σχέδιο μαθήματος:

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες και ύλη Πολιτικής Παιδείας Α' και Β' ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων "Πολιτική Παιδεία" Α' και Β' ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-18:

Πολιτική Παιδεία ΓΕΛ 2017-18

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΑΟΘ, ΑΟΔΕ) ημερησίων ΕΠΑΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη ΑΟΘ και ΑΟΔΕ ημερησίων ΕΠΑΛ 2017-18:

ΑΟΘ ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ 2017-18

Ύλη και οδηγίες Πολιτικής Παιδείας A' τάξης Ημερήσιου και Β' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες και την ύλη για το μάθημα "Πολιτική Παιδεία" ΕΠΑΛ:

Πολιτική Παιδεία ΕΠΑΛ 2017-18

Συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων ΕκπαιδευτικώνΣτις 11-10-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΕΟΕΔΕ) με θέμα τις αλλαγές στο Λύκειο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Οικονομική Επιστήμη.
Η άποψη της Ένωσης Οικονομολόγων είναι ότι επιχειρείται ταύτιση της Οικονομικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι αυτών των επιστημών. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας, προϋποθέτει, σύμφωνα με την πρόταση,  την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία-Οικονομία». Ο υποψήφιος που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας με το μάθημα «Κοινωνία- Οικονομία» θα διδάσκεται δύο(2) αντικείμενα και θα εξετάζεται σε ένα(1), πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα μη ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Η ταύτιση σημαίνει ότι το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, που μέχρι σήμερα έχει ως ένα βαθμό αντιστοιχία με μια επιστήμη, αλλάζει (ακυρώνεται) και στη θέση του τοποθετούνται σύνολα πληροφοριών, θεματικές περιοχές της γνώσης, οι οποίες ανασύρονται αυθαίρετα και συνδέονται με συστήματα πρακτικών εφαρμογών. Έτσι δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν κατανοούνται οι θεωρητικές, οι μεθοδολογικές αρχές και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου της. Η επιστήμη, ως γνωστό, είναι σύνολο αρχών, νόμων, κανόνων, αντικειμένων και μεθόδων.
Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενό της Οικονομικής Επιστήμης προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική Επιστήμη χρησιμοποιεί μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης του αντικειμένου της, μετράει δε τα οικονομικά μεγέθη  με εργαλεία τα Μαθηματικά μοντέλα, τη Συναρτησιακή Ανάλυση, την Οικονομετρία, τη Λογιστική κλπ. Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία  της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Η κάθε επιστήμη έχει εννοιολογικά και μεθοδολογικά διαμορφωμένα ερωτήματα – προβλήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων, να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος. Αυτό για να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.
Όμως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο) η Οικονομική Επιστήμη τείνει να εξοβελισθεί από τα Προγράμματα Σπουδών. Παρέχεται μόνο μια επιλεκτική οικονομική θεματολογία που εντείνει την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης, μέσα από το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο οποίο ταυτίζονται η Οικονομική επιστήμη, η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία.
Είναι απαραίτητη η μάθηση και κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο ως διακριτό αντικείμενο, γιατί βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, πώς μεταβάλλονται οι αξίες των αγαθών από την παραγωγή μέχρι την ανταλλαγή μέσω της εργασίας, πόσο συμβάλλει ο μισθός της εργασίας στη διαμόρφωση της αξίας του εμπορεύματος, πώς αυτή η αξία εκφράζεται σε χρηματική τιμή, ποιοι παράγοντες παρεμβαίνουν για τις τελικές τιμές των εμπορευμάτων (τιμές αγοράς), πώς διαμορφώνεται ο εργατικός μισθός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πώς αποτιμάται ο πλούτος μιας κοινωνίας και ενός κράτους, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα γενικής διανομής και κατανομής του πλούτου κ.α.. Τα ανωτέρω αποτελούν γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας. Όλα αυτά καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Προτείνουμε ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα της «Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».
Έγινε διεξοδική συζήτηση και τοποθετήσεις μελών των Δ.Σ. για το θέμα της ταύτισης των επιστημών στο Λύκειο, το οποίο αφορά και τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών, των Χημικών, των Βιολόγων, των Κοινωνιολόγων και Πολιτικών Επιστημόνων, ακούστηκαν με προσοχή οι απόψεις της Ένωσης Οικονομολόγων, η οποία ευελπιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και στο υπόμνημα που θα υποβάλλει η ΟΛΜΕ στον Υπουργό Παιδείας.

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Νόμπελ Οικονομίας 2017Στον Αμερικανό οικονομολόγο Ρίτσαρντ Θέιλερ για τη συνεισφορά του στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομίας απονεμήθηκε το Νομπέλ Οικονομίας.
«Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ κατάφερε να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ της οικονομικής και ψυχολογικής ανάλυσης στην ατομική λήψη αποφάσεων», αναφέρει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοινώνοντας το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (945.000 ευρώ).
Και συμπληρώνει πως «τα εμπειρικά ευρήματα και οι θεωρητικές γνώσεις του έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του νέου και ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα συμπεριφορικής οικονομικής, η οποία έχει βαθιές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομικής έρευνας και της πολιτικής».
Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Πηγή: Καθημερινή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...