Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

02-11-18 Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)

Η Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργάνωσε Ενημερωτική/Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)».
Σκοπός της ημερίδας είναι η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 78 και ΠΕ 80) καθώς και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών (ΠΕ78 και ΠΕ80) γα το νέο μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου.

Δείτε το βίντεο της ημερίδας στον παρακάτω σύνδεσμο του υπουργείου:

Επιμορφωτική ημερίδα

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Ακύρωση ημερίδας ενημέρωσης ΠΕ80 ΕΠΑΛ στις 4/12/18 στη Θεσσαλονίκη

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Θ. Καραμανλή ενημερώνει τους συναδέλφους ότι η προγραμματισμένη για Τρίτη 4/12/18 συνάντηση - ενημέρωση στην Θεσσαλονίκη (δείτε εδώ το έγγραφο πρόσκλησης) αναβάλλεται λόγω αδυναμίας συμμετοχής του καθηγητή κ. Φωλίνα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...