Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

ΟΕΕ: Πρόταση βιβλίου και προγράμματος σπουδών για την εισαγωγή οικονομικού μαθήματος στη Β΄ Λυκείου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συνεχίζει τις παρεμβάσεις του, με στόχο η πλειονότητα των μαθητών να έρχεται σε επαφή με την οικονομική σκέψη, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 2 στους 3 μαθητές, που αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο, δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη της Οικονομικής Επιστήμης, αφού αυτή διδάσκεται μόνο στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που ακολουθούν τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατέθεσε, με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε οι μαθητές της Β’ λυκείου να διδάσκονται, 2 ώρες την εβδομάδα, από το προσεχές σχολικό έτος, το μάθημα «Οικονομικά», μέσω του αντίστοιχου κυπριακού σχολικού εγχειριδίου της Β’ λυκείου, με τίτλο Οικονομικά (Πολιτική – Οικονομία).

Η επιτροπή του Οικονομολόγου – Εκπαιδευτικού του ΟΕΕ, μελετώντας ενδελεχώς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σύγχρονου και επικαιροποιημένου σχολικού εγχειριδίου, προτείνει οι μαθητές να διδάσκονται τα εξής κεφάλαια:

Εισαγωγικές έννοιες οικονομικής – Κεφάλαιο 1

Ευημερία και βιοτικό επίπεδο – Κεφάλαιο 2

Παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας – Κεφάλαιο 3

Συμπεριφορά του καταναλωτή – Κεφάλαιο 4

Χρήμα και πληθωρισμός – Κεφάλαιο 6

Χρηματοπιστωτικό σύστημα – Κεφάλαιο 7

Παγκοσμιοποίηση και διεθνές οικονομικό σύστημα – Κεφάλαιο 8

Το συγκεκριμένο μάθημα προτείνεται να διδάσκουν με Α’ ανάθεση, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ80, και με Β’ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ78.

Το ΟΕΕ εκτιμά ότι, με αυτή την πρόταση, επιτυγχάνεται το σύνολο των μαθητών, που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο, να έρχονται σε επαφή με βασικές οικονομικές έννοιες, χρήσιμες για την ζωή κάθε πολίτη, όπως είναι η σπανιότητα των πόρων και η ορθολογική επιλογή, η αγορά, ο πληθωρισμός, ο κρατικός προϋπολογισμός, τα είδη χρήματος, η επένδυση και η αποταμίευση, το διεθνές εμπόριο κ.ά..

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την επιστολή.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...