Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Πληροφοριακοί οδηγοί σπουδών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

Παρακάτω δείτε δύο πολύ ενδιαφέροντες συνδέσμους με πληροφοριακούς οδηγούς σπουδών:
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ωρολόγια προγράμματα, πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και τρόπος υπολογισμού βαθμού πρόσβασης, διέξοδοι μετά το λύκειο, εθνικό πλαίσιο προσόντων, χρήσιμοι σύνδεσμοι.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τομείς και ειδικότητες, τίτλοι σπουδών, πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ωρολόγια προγράμματα, οδηγός ειδικοτήτων (περίγραμμα επαγγέλματος), επαγγελματικά δικαιώματα, τομείς και ειδικότητες Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, εθνικό πλαίσιο προσόντων, χρήσιμοι σύνδεσμοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...