Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Διαγωνισμός "Youth Citizen Enterpreneurship Competition"

Τα ιδρύματα "Goi Peace Foundation" και "Stiftung Enterpreneurship" διοργανώνουν σε συνεργασία με την UNESCO Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα τη Νεανική Επχειρηματικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι (ηλικίας 15-25 ετών) καλούνται να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες και projects που θα επιφέρουν θετική αλλαγή στις κοινότητές τους αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://www.youth-competition.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...