Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Εσωτερικός Ελεγκτής: Ένα επάγγελμα με μέλλον

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, σοβαρό αίτιο της οποίας αποτελούν τα αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς. Ένα από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και οργανισμών ενάντια σε τέτοια φαινόμενα είναι αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Auditior).

Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι πολύ σημαντική σε κάθε οργανισμό, καθώς είναι εκείνος που επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει ως προς το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου που έχουν εγκαθιδρύσει οι διοικήσεις των οργανισμών προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους του με οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπίζουν επαρκώς και αποτελεσματικά τους κινδύνους που τις χαρακτηρίζουν. Κάθε οργανισμός έχει το δικό του σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, για παράδειγμα, διαφορετικές πολιτικές και διδικασίες ακολουθούν οι τράπεζες από οτι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Επί του παρόντος, οι δυνατότητες εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο είναι περιορισμένες στη χώρα μας. Το μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου διδάσκεται στα ελληνικά Οικονομικά Πανεπιστήμια είτε ως μάθημα επιλογής, είτε στα πλαίσια μαθημάτων ελεγκτικής. Ιδιαίτερη προσπάθεια για την προώθηση του Εσωτερικού Ελέγχου καταβάλλουν τα Πάντειο Πανεπιστήμιο (με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φορολογία και την Ελεγκτική, αλλά και με σχετικά μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά όπου έχουν συμπεριλάβει το μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου είτε ως υποχρεωτικό μάθημα είτε ως μάθημα επιλογής στα προγράμματα ορισμένων τμημάτων τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο της Ημερησίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εσωτερικός Ελεγκτής: Ένα επάγγελμα με μέλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...