Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018

 Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ύλη και οδηγίες

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα ΒΑΚΕ Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ 2017-18:

ΒΑΚΕ ΓΕΛ 2017-18

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δίνονται ορισμένες πληροφορίες για την αναπτυσσόμενη οικονομία του διαμοιρασμού και περιγράφεται ένα σχετικό με το θέμα σχέδιο μαθήματος:

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες και ύλη Πολιτικής Παιδείας Α' και Β' ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων "Πολιτική Παιδεία" Α' και Β' ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-18:

Πολιτική Παιδεία ΓΕΛ 2017-18

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΑΟΘ, ΑΟΔΕ) ημερησίων ΕΠΑΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη ΑΟΘ και ΑΟΔΕ ημερησίων ΕΠΑΛ 2017-18:

ΑΟΘ ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ 2017-18

Ύλη και οδηγίες Πολιτικής Παιδείας A' τάξης Ημερήσιου και Β' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ 2017-18

Στον παρακάτω σύνδεσμο δείτε τις οδηγίες και την ύλη για το μάθημα "Πολιτική Παιδεία" ΕΠΑΛ:

Πολιτική Παιδεία ΕΠΑΛ 2017-18

Συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων ΕκπαιδευτικώνΣτις 11-10-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΛΜΕ και της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΕΟΕΔΕ) με θέμα τις αλλαγές στο Λύκειο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Οικονομική Επιστήμη.
Η άποψη της Ένωσης Οικονομολόγων είναι ότι επιχειρείται ταύτιση της Οικονομικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι αυτών των επιστημών. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας, προϋποθέτει, σύμφωνα με την πρόταση,  την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία-Οικονομία». Ο υποψήφιος που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας με το μάθημα «Κοινωνία- Οικονομία» θα διδάσκεται δύο(2) αντικείμενα και θα εξετάζεται σε ένα(1), πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα μη ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Η ταύτιση σημαίνει ότι το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, που μέχρι σήμερα έχει ως ένα βαθμό αντιστοιχία με μια επιστήμη, αλλάζει (ακυρώνεται) και στη θέση του τοποθετούνται σύνολα πληροφοριών, θεματικές περιοχές της γνώσης, οι οποίες ανασύρονται αυθαίρετα και συνδέονται με συστήματα πρακτικών εφαρμογών. Έτσι δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν κατανοούνται οι θεωρητικές, οι μεθοδολογικές αρχές και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου της. Η επιστήμη, ως γνωστό, είναι σύνολο αρχών, νόμων, κανόνων, αντικειμένων και μεθόδων.
Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενό της Οικονομικής Επιστήμης προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική Επιστήμη χρησιμοποιεί μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης του αντικειμένου της, μετράει δε τα οικονομικά μεγέθη  με εργαλεία τα Μαθηματικά μοντέλα, τη Συναρτησιακή Ανάλυση, την Οικονομετρία, τη Λογιστική κλπ. Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία  της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Η κάθε επιστήμη έχει εννοιολογικά και μεθοδολογικά διαμορφωμένα ερωτήματα – προβλήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων, να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος. Αυτό για να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.
Όμως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο) η Οικονομική Επιστήμη τείνει να εξοβελισθεί από τα Προγράμματα Σπουδών. Παρέχεται μόνο μια επιλεκτική οικονομική θεματολογία που εντείνει την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης, μέσα από το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο οποίο ταυτίζονται η Οικονομική επιστήμη, η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία.
Είναι απαραίτητη η μάθηση και κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο ως διακριτό αντικείμενο, γιατί βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, πώς μεταβάλλονται οι αξίες των αγαθών από την παραγωγή μέχρι την ανταλλαγή μέσω της εργασίας, πόσο συμβάλλει ο μισθός της εργασίας στη διαμόρφωση της αξίας του εμπορεύματος, πώς αυτή η αξία εκφράζεται σε χρηματική τιμή, ποιοι παράγοντες παρεμβαίνουν για τις τελικές τιμές των εμπορευμάτων (τιμές αγοράς), πώς διαμορφώνεται ο εργατικός μισθός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πώς αποτιμάται ο πλούτος μιας κοινωνίας και ενός κράτους, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα γενικής διανομής και κατανομής του πλούτου κ.α.. Τα ανωτέρω αποτελούν γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας. Όλα αυτά καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Προτείνουμε ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα της «Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».
Έγινε διεξοδική συζήτηση και τοποθετήσεις μελών των Δ.Σ. για το θέμα της ταύτισης των επιστημών στο Λύκειο, το οποίο αφορά και τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών, των Χημικών, των Βιολόγων, των Κοινωνιολόγων και Πολιτικών Επιστημόνων, ακούστηκαν με προσοχή οι απόψεις της Ένωσης Οικονομολόγων, η οποία ευελπιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και στο υπόμνημα που θα υποβάλλει η ΟΛΜΕ στον Υπουργό Παιδείας.

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Νόμπελ Οικονομίας 2017Στον Αμερικανό οικονομολόγο Ρίτσαρντ Θέιλερ για τη συνεισφορά του στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομίας απονεμήθηκε το Νομπέλ Οικονομίας.
«Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ κατάφερε να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ της οικονομικής και ψυχολογικής ανάλυσης στην ατομική λήψη αποφάσεων», αναφέρει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοινώνοντας το βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (945.000 ευρώ).
Και συμπληρώνει πως «τα εμπειρικά ευρήματα και οι θεωρητικές γνώσεις του έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του νέου και ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα συμπεριφορικής οικονομικής, η οποία έχει βαθιές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομικής έρευνας και της πολιτικής».
Ο Ρίτσαρντ Θέιλερ είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Πηγή: Καθημερινή

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | Κοινωνία-άνθρωπος: Δράση από τις εταιρείες, επιβράβευση από τους καταναλωτές


Πηγή: Marketing Week

Η δραστηριοποίηση των εταιρειών στον πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος της ΕΚΕ έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Πολλές είναι οι εταιρείες που επιλέγουν να προσφέρουν στην κοινωνία, αλλά και πολλοί οι καταναλωτές που τις επιβραβεύουν για αυτό.
Σε υψηλά επίπεδα καταγράφονται η συνειδητή ενεργή πράξη επιβράβευσης ή τιμωρίας του Έλληνα καταναλωτή προς μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, όπως επισημαίνει η έρευνα για την «Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2016/17», η οποία διεξήχθη στην Ελλάδα το 2016, σε δείγμα 700 πολιτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες, από μεγάλους φορείς έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, με τη συνεργασία της καναδικής εταιρείας δημοσκοπήσεων GlobeScan Inc. Στην Ελλάδα, η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 12η φορά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Τη συλλογή των στοιχείων και την ανάλυση της έρευνας έχει αναλάβει η MRB Hellas.

Η συγκεκριμένη έρευνα συγκεντρώνει σημαντικά ευρήματα για τους Έλληνες καταναλωτές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. Ως προς τη συμπεριφορά τους προς μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, με σταθερές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σε υψηλά επίπεδα καταγράφονται η συνειδητή ενεργή πράξη επιβράβευσης (38,5%) ή τιμωρίας (59,8%) (συνειδητός καταναλωτισμός) του Έλληνα καταναλωτή, καθώς ισχυρή πλειοψηφία των ερωτώμενων έχουν δράσει συνειδητά στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου (μέσω αγοράς/μη αγοράς προϊόντων ή μέσω θετικών/αρνητικών σχολίων). Επίσης, περίπου 13% των ερωτηθέντων έχουν σκεφτεί να δράσουν προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινό των ενεργών καταναλωτών (67%) συνεχίζει να καταγράφεται ισχυρά πλειοψηφικό και σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγουμένη μέτρηση. Σημαντικό εύρημα της φετινής μέτρησης είναι ότι για 1 στους 4 καταναλωτές-πολίτες, η δράση τους αυτή αποτελεί μια παρορμητική ενέργεια (26%) επιβράβευσης ή/και τιμωρίας, κοινό που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτη και αδιευκρίνιστη κινήτρων συμπεριφορά. Ως προς τα σημαντικότερα σημεία στον ορισμό της κοινωνικής ευθύνης, η σημασία του κοινωνικού ρόλου επανέρχεται στην 1η θέση στη φετινή μέτρηση, με την εικόνα της εταιρείας να ακολουθεί με σημαντική αύξηση, ενώ σημαντική μείωση σημειώνει ο κοινωνικός εργοδότης (4η θέση).

Ωστόσο, η αναφορά μιας εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνης συνδέεται και με τον κοινωνικό εργοδότη, εκτός από τον κοινωνικό της ρόλο. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, στην 1η θέση ως πηγή ενημέρωσης για θέματα ΕΚΕ βρίσκεται πλέον το διαδίκτυο και ακολουθούν οι ειδήσεις στα ΜΜΕ. Τέλος, στη σημερινή συγκυρία, οι αντιλαμβανόμενες προσδοκίες από τις εταιρείες εστιάζονται σε ποικίλα πεδία δράσης που συνδέονται με τη νέα επιχειρηματικότητα, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ατομική κοινωνική παιδεία και υπευθυνότητα, καθώς και προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το πεδίο «Κοινωνία-Άνθρωπος» είναι τόσο ευρύ που αφήνει άπλετο πρόσφορο έδαφος για διενέργεια δράσεων με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Ιδίως στην εποχή της κρίσης στην Ελλάδα, κατά την οποία οι πολίτες και οι κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται βοήθεια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά, ακολουθούν ορισμένες από αυτές τις δράσεις. Εν όψει της νέας σχολικής περιόδου, το Πλαίσιο και η εθελοντική του ομάδα, σε συνεργασία με το ινστιτούτο Prolepsis, θα μοιράσει 5.000 τσάντες και γεύματα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με κάθε αγορά τσάντας, το Πλαίσιο θα προσφέρει 1 ακόμα τσάντα δωρεάν σε ένα παιδί που τη χρειάζεται.

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Πόσο κοστίζει ο γύρος και γιατί;Η Οικονομία απουσιάζει ως αυτόνομο μάθημα στα σχολεία. Αναφορές σε οικονομικά θέματα δεν γίνονται συστηματικά παρά μόνο εμβόλιμα σε άλλα μαθήματα όπως την ιστορία. Η Βάδη-Βυρτεμβέργη κάνει τώρα ένα πείραμα.
Smartphone στο χέρι, ίσως ένα σάντουιτς το μεσημέρι, ντόνερ ή γύρος ελληνιστί, αναψυκτικό, βόλτα και μετά σπίτι. Αυτές είναι οι μικρές, καθημερινές συνήθειες ενός μαθητή στη Γερμανία. Αλλά γιατί ένα σάντουιτς κοστίζει πραγματικά τόσο λίγο κι ένα κινητό τηλέφωνο τόσο ακριβά; Σε τέτοιες απλές ερωτήσεις οικονομίας ήθελαν να βρουν απάντηση στο σχολείο μαθητές της Βάδης-Bυρτεμβέργης, έχοντας μαζί τους και τους δασκάλους που συνειδητοποίησαν ότι από το σχολικό πρόγραμμα κάτι έλειπε: ένα μάθημα οικονομίας και οικονομικής διαχείρισης.
Έτσι στα Γυμνάσια της Βάδης-Bυρτεμβέργης αναμένεται να εισαχθεί από την επόμενη σχολική χρονιά το μάθημα της «Οικονομίας, του Επαγγελματικού και Σχολικού Προσανατολισμού». Μέχρι τώρα στοιχεία Οικονομίας αποτελούσαν συμπλήρωμα στο μάθημα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, αλλά ποτέ μέχρι τώρα ένα κανονικό, αυτόνομο μάθημα Οικονομίας δεν διδασκόταν στις σχολικές αίθουσες.
Γενική οικονομική παιδεία
Το νέο μάθημα θα εστιάζει κυρίως σε θέματα απλής, καθημερινής οικονομίας και διαχείρισης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπ. Παιδείας του κρατιδίου. Στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει από νωρίς τους μαθητές σε θέματα αποταμίευσης, πληρωμών, διαχείρισης εσόδων και εξόδων και φυσικά κατανάλωσης. Αλλά δεν θα σταματά εκεί. Θα προσπαθεί επίσης να εξοικειώσει τους μαθητές με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και τους δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες για τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου. Επίσης ένας άλλος σημαντικός στόχος του μαθήματος, όπως άλλωστε μαρτυρά και ο τίτλος του, έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Το μάθημα αυτό θα εντάσσεται με λίγα λόγια σε αυτό που λέμε «γενική οικονομική παιδεία», κάτι που έλειπε σε συστηματική μορφή από τα επίσημα σχολικά προγράμματα των γερμανικών κρατιδίων. Και η Β.Ρηνανία – Bεστφαλία σχεδιάζει κάτι αντίστοιχο με τη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Κάθε κρατίδιο έχει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική στη Γερμανία, ωστόσο σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποιες κοινές κατευθύνσεις.
Οι δύο όψεις του νομίσματος
Εντούτοις στο θέμα αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει σύμπνοια. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η Ένωση Γερμανικών Συνδικάτων για παράδειγμα, μολονότι θεωρεί επί της αρχής σωστή την κίνηση της Βάδης-Bυρτεμβέργης να ενσωματώσει το νέο μάθημα στο πρόγραμμα των σχολείων, ωστόσο διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης. Θα προτιμούσε το μάθημα να στρέφεται περισσότερο προς την κατεύθυνση της πολιτικής αγωγής. Επίσης και το Συνδικάτων Δασκάλων και Καθηγητών GEW θα ήθελε το μάθημα να έχει μια πιο κοινωνιολογική-οικονομική διάσταση, αναφέρει στο dpa η Ίκα Χόφμαν από το προεδρείο του συνδικάτου.
Γεγονός είναι πάντως ότι η ακριβής ύλη δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Θέματα όπως «πόσο και γιατί κοστίζει ένα κινητό ή ένα σάντουιτς» είναι ωστόσο ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το τι θα περιλαμβάνει.

Πηγή: Deutsche Welle

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αλλαγές στο Λύκειο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η Οικονομική Επιστήμη

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    Δαρδανελίων 7, 17124, Νέα Σμύρνη, Αθήνα 

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Κ. Γαβρόγλου
Κοιν:  -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Δ. Μπαξεβανάκη - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Κ. Ζουράρι              
-ΠΡΟΕΔΡΟ ΙΕΠ κ. Γερ. Κουζέλη                        
-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΙΕΠ κ. Π. Χαραμή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που εξαγγείλατε προσφάτως διατυπώνοντας παράλληλα τις προτάσεις μας σε ότι μας αφορά.
Με την πρότασή σας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαβλέπουμε ταύτιση της Οικονομικής επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι των επιστημών. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας, προϋποθέτει, σύμφωνα με την πρόταση,  την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία-Οικονομία».
Η ταύτιση σημαίνει ότι το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, που μέχρι σήμερα έχει ως ένα βαθμό αντιστοιχία με μια επιστήμη, αλλάζει (ακυρώνεται) και στη θέση του τοποθετούνται σύνολα πληροφοριών, θεματικές περιοχές της γνώσης, οι οποίες ανασύρονται αυθαίρετα και συνδέονται με συστήματα πρακτικών εφαρμογών. Έτσι δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν κατανοούνται οι θεωρητικές, οι μεθοδολογικές αρχές και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου της. Η επιστήμη, ως γνωστό, είναι σύνολο αρχών, νόμων, κανόνων, αντικειμένων και μεθόδων.
Επισημαίνουμε ότι το αντικείμενό της Οικονομικής Επιστήμης προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική Επιστήμη χρησιμοποιεί μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης του αντικειμένου της, μετράει δε τα οικονομικά μεγέθη  με εργαλεία τα Μαθηματικά μοντέλα, τη Συναρτησιακή Ανάλυση, την Οικονομετρία, τη Λογιστική κλπ. Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία  της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Η κάθε επιστήμη έχει εννοιολογικά και μεθοδολογικά διαμορφωμένα ερωτήματα – προβλήματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων, να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος. Αυτό για να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.
Όμως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο) η Οικονομική Επιστήμη τείνει να εξοβελισθεί από τα Προγράμματα Σπουδών. Παρέχεται μόνο μια επιλεκτική οικονομική θεματολογία που εντείνει την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης, μέσα από το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο οποίο ταυτίζονται η Οικονομική επιστήμη, η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία.
Είναι απαραίτητη η μάθηση και κατανόηση της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο ως διακριτό αντικείμενο, γιατί βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, πώς μεταβάλλονται οι αξίες των αγαθών από την παραγωγή μέχρι την ανταλλαγή μέσω της εργασίας, πόσο συμβάλλει ο μισθός της εργασίας στη διαμόρφωση της αξίας του εμπορεύματος, πώς αυτή η αξία εκφράζεται σε χρηματική τιμή, ποιοι παράγοντες παρεμβαίνουν για τις τελικές τιμές των εμπορευμάτων (τιμές αγοράς), πώς διαμορφώνεται ο εργατικός μισθός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πώς αποτιμάται ο πλούτος μιας κοινωνίας και ενός κράτους, ποιοι είναι οι τρόποι και τα μέσα γενικής διανομής και κατανομής του πλούτου κ.α.. Τα ανωτέρω αποτελούν γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να διαμορφώσει, να απαντήσει και να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας. Όλα αυτά καθιστούν την Οικονομική Επιστήμη απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:
1. Να διδάσκεται στην Α’  τάξη του Γενικού Λυκείου, ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα  «Αρχές Οικονομίας» και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.
2. Σύμφωνα με την πρόταση σας στη Β΄ τάξη, που τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4ωρα, οι μαθητές/τριες δοκιμάζουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης ή με τη μορφή μαθημάτων τομέα στα ΕΠΑΛ.
Προτείνουμε ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, το  μάθημα της «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» στη Β΄ τάξη με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης.
Προτείνουμε επίσης, ως τρίτο μάθημα επιλογής πέραν των άλλων, ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και « Αρχές Λογιστικής».
3.  Σύμφωνα με την πρότασή σας η  Γ΄ τάξη,  είναι προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο και δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και τρίτο μάθημα εμβάθυνσης που μπορεί να του δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο ή να προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα ή να τον ενδιαφέρει. Στην τάξη αυτή όλα  τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που υπολογίζονται στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ.
Προτείνουμε ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα της «Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».
Προτείνουμε επίσης ως τρίτο μάθημα επιλογής πέραν των άλλων ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και τα μαθήματα «Οργάνωση και Διοίκηση» και «Λογιστική».
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε οι προτάσεις αυτές να ληφθούν υπόψη γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στην επιστημονική, παιδαγωγική και την ποιοτική αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Τέντες                         Άγγελος Αντωνόπουλος

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλαγή στο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» στις ειδικότητες του Τομέα Διοίκησης και ΟικονομίαςΣας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/114659/Δ4/06-07-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΤΤ4653ΠΣ-6Ι9) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018», ως βιβλίο μαθητή του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας: – Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, – Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, – Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, και – Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., καθώς και των ακόλουθων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.: – Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, – Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, – Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, και – Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των Βαξεβανίδου Μ. και Ρεκλείτη Π. (κωδικός 24-0208). Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» των Μπουραντά Δ., Βάθη Α., Παπακωνσταντίνου Χ. και Ρεκλείτη Π. (κωδικός 22-0206), που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες διδασκαλίας του προαναφερθέντος μαθήματος το σχολικό έτος 2016- 2017.
Υπουργείο Παιδείας
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...