Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Καταγγελία σχετικά με τη Β’ Ανάθεση Πολιτικής Παιδείας σε Φιλολόγους


Προς Περιφερειακή Διεύθυνση Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη Β΄ανάθεση  του μαθήματος «Πολιτικής Παιδείας»  Α΄ και Β΄ Λυκείου σε συναδέλφους ΠΕ02- Φιλολόγους, σας ενημερώνουμε ότι προέκυψαν τα παρακάτω ζητήματα:
Με το Νέο Λύκειο, το εν λόγω μάθημα διδάσκεται με Α΄ ανάθεση στις τρείς (3) ειδικότητες  ΠΕ09-Οικονομολόγους, ΠΕ10- Κοινωνιολόγους και ΠΕ 13-Νομικούς.  Αιφνιδιαστικά, και σαν να μην έφταναν ήδη οι τρεις (3) ειδικότητες,  μια εβδομάδα μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς,  το μάθημα δόθηκε ως Β΄Ανάθεση στους ΠΕ02-Φιλολόγους. Δεδομένου ότι ο κατακερματισμός των ωρών στις τρείς (3) ειδικότητες, δεν δικαιολογεί τη δημιουργία οργανικού κενού σε αυτές , αν και υπάρχουν διαθέσιμες ώρες, αυτές καλύπτονται από οργανικά τοποθετημένους Φιλολόγους με τη Β΄ Ανάθεση  για συμπλήρωση ωραρίου. Σε «εξαιρετικές»  δε  περιπτώσεις, με απόφασή του το ΠΥΣΔΕ νομιμοποιεί την κάλυψη ολόκληρου του ωραρίου φιλολόγου με Β΄ Ανάθεση εις βάρος των προαναφερθέντων ειδικοτήτων.
Ο στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών με πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνείδηση.  Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι Φιλόλογοι, δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο, την επιστημονική κατάρτιση, για τη διδασκαλία του πολύπλοκου αυτού μαθήματος που αποτελείται από  3 επιστημονικά αντικείμενα (Δίκαιο, Κοινωνιολογία και Οικονομία).  Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη διδάσκοντα εξοικειωμένου με την ορολογία και τις έννοιες  των τριών (3) επιστημών λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα εξετάζεται με το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων. Ακόμη,  η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για το μάθημα  από την πλευρά ενός καταρτισμένου διδάσκοντα  που θα εισάγει τον μαθητή στον κόσμο της Οικονομίας, της Κοινωνιολογίας και του Δικαίου, συνδέεται στενά με την επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου και ειδικότερα του Επιστημονικού Πεδίου Ειδίκευσης «Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης, Πολιτικές Επιστήμες» .

Συμπερασματικά,  θεωρούμε ότι η Β΄Ανάθεση του μαθήματος στην ειδικότητα ΠΕ02-Φιλολόγων,
1. λειτουργεί εις βάρος της παρεχόμενης γνώσης στους μαθητές και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για να συμπληρώσουν το ωράριό τους φορτώνονται με δύο άγνωστα αντικείμενα που έρχονται να προστεθούν στο πλήθος των αντικειμένων που ήδη αναλαμβάνουν στα σχολεία.
2. οδηγεί σε διάθεση πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών φιλολόγων αφού οι έχοντες οργανικές θέσεις συμπληρώνουν ή έχουν ωράριο με Β΄Ανάθεση, ενώ υπάρχουν διορισμένοι  εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ09- Οικονομολόγων, ΠΕ10-Κοινωνιολόγων και ΠΕ13- Νομικών, ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ, οι οποίοι αποκλείονται από τη διδασκαλία της Πολιτικής Παιδείας  που είναι μάθημα Α΄ Ανάθεσης για αυτούς.

Διαμαρτυρόμαστε γιατί η στοχευμένη αυτή πρακτική οδηγεί σε συρρίκνωση των τριών (3) κλάδων και προετοιμάζει το έδαφος για κατάργηση των τριών (3) ειδικοτήτων και τον εξοστρακισμό τους από την εκπαίδευση, αφήνοντας στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε, μαθητές πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά αναλφάβητους. Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης-άλλωστε τις βιώνουν καθημερινά-αλλά και τις αιτίες, το κοινωνικο-πολιτικό-οικονομικό πλαίσιο που οδήγησε σε αυτή. Θα πρέπει να μπορούν ερμηνεύουν, να κρίνουν, να κατανοούν,  να μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος και ως ενεργοί πολίτες να αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας απέναντι στους  ΠΕ09- Οικονομολόγους, ΠΕ10-Κοινωνιολόγους και ΠΕ13-Νομικούς. Ζητούμε το αυτονόητο, να διδάξουμε τα μαθήματα της πρώτης μας ανάθεσης.   Θεωρούμε αδιανόητη οποιαδήποτε πρόσληψη αναπληρωτή φιλολόγου, δεδομένου ότι διορισμένοι φιλόλογοι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τις ώρες Β΄ανάθεσης που, κατ΄εξαίρεση, κατά «τον νόμον» και κατ΄εντολήν σας , έχουν ήδη αναλάβει.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Εκπαιδευτικοί Ν.Κοζάνης
ΠΕ09-Οικονομολόγοι 
ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι
ΠΕ13-Νομικοί

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Διάθεση νέων βιβλίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων Αντιγόνη Ζήση εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Τα νέα βιβλία Πολιτική Παιδεία Α' ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Πολιτική Παιδεία Β' ΓΕΛ και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β" ΓΕΛ είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή από 12/09/2014 στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/
Τα βιβλία σε έντυπη μορφή θα διανεμηθούν στα σχολεία περίπου σε ένα μήνα.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Καταγγελία της ΕΟΕΔΕ για τα βιβλία των μαθημάτων "Πολιτική Παιδεία" και "Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών"

Η ΕΟΕΔΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Καταγγέλλουμε τις παράτυπες, αδιαφανείς και αντιεπιστημονικές ενέργειες του ΙΕΠ σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής των βιβλίων α) Πολιτική Παιδεία Α΄ τάξης ΓΕΛ, β) Πολιτική Παιδεία Β΄ τάξης ΓΕΛ γ) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης ΓΕΛ.  
Για τα συγκεκριμένα βιβλία δεν έγινε προκήρυξη για τη συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα που υπογράφηκαν από τον Υπουργό δεν φέρουν ονόματα των συντακτών. 
Η προκήρυξη για τη συγγραφή των βιβλίων έγινε με τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό 5/2014 με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στις 25-4-2014 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 18-7-2014. Ο  χρόνος συγγραφής είναι λιγότερος από τρείς μήνες, πράγμα απαράδεκτο , ενώ απαιτούνται  7-12 μήνες.
Σύμφωνα με την απάντηση του ΙΕΠ στις προτάσεις συγγραφής των ανωτέρω βιβλίων παρουσιάζεται μια υποψήφια συγγραφική ομάδα σε κάθε αντικείμενο, οπότε δεν υπάρχει κανένας συναγωνισμός. Στην πραγματικότητα υπάρχει ανάθεση. 
Στα  ονόματα που έγραψαν  τα βιβλία περιλαμβάνεται και ο Υπεύθυνος  Έρευνας και Σχεδιασμού Β΄ του ΙΕΠ κ. Παύλος Μάραντος, ο οποίος εξαιτίας της ιδιότητάς του αποκλείεται  νομικά και ηθικά.  Συγγραφέας επίσης είναι και ο Κώστας  Θεριανός, ο οποίος ήταν γνώστης  του περιεχομένου των Α.Π., επειδή συμμετείχε στις άτυπες ομάδες σύνταξης αυτών, από το Νοέμβριο  του 2013. 
Προτείνουμε να ακυρωθεί η διαδικασία και να προκηρυχθεί συγγραφή  Αναλυτικών Προγραμμάτων και βιβλίων με νέες προδιαγραφές και οριοθέτηση των επιστημονικών αντικειμένων στη διάρκεια των  επόμενων 12 μηνών 2014-2015. 
Δεν μπορούν να ταυτιστούν τρία διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Ζητάμε να διδάσκονται τα τρία διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα ξεχωριστά από τους διδάσκοντες τριών διαφορετικών ειδικοτήτων με την ονοματοθεσία που ήταν πριν τη ψήφιση του νόμου 4186 που διαμόρφωσε το αντιεπιστημονικό αντικείμενο «Πολιτική Παιδεία». 
Στο πλαίσιο της διακριτότητας των επιστημών προτείνουμε να προκηρυχθεί συγγραφή των τριών διαφορετικών  αντικειμένων και βιβλίων Οικονομίας, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕΔΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Παντελής Τέντες                                                                 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Αντρέας Χατζηανδρέου          
        
         
        
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...