Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Μέσω «μίμησης» ο σύντομος δρόμος προς την κορυφή

«Oι επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα δεν περιορίζονται στο να μελετούν μόνο τις θεωρίες περί «open innovation» και να στέλνουν τα στελέχη τους να επισκέπτονται άλλες καλύτερες επιχειρήσεις. Απλώς, τις αντιγράφουν και τις μιμούνται. Γιατί, όταν μια επιχείρηση έχει κατακτήσει την ηγετική θέση της στην αγορά, μέσα από την αντιγραφή επιτυχημένων ιδεών, τεχνολογιών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών, όχι μόνο δεν «ποινικοποιείται» αλλά, αντιθέτως, επικροτείται ως η ευλαβής τήρηση της σύγχρονης… ενδέκατης εντολής που λέει «Leading by Imitation».

H καινοτομία

Συνιστάται επίσης ως ο σύντομος δρόμος για φιλόδοξα στελέχη προς την κατάκτηση μιας θέσης στην πλατφόρμα της ηγεσίας. Με άλλα λόγια, επειδή η εφαρμογή της καινοτομίας δεν πρέπει να έχει εταιρικά όρια, όσο γρηγορότερα την εντοπίσουμε στους ανταγωνιστές μας είτε αλλού και όσο καταλληλότερα την ενσωματώσουμε, τόσο το καλύτερο για τη δική μας επιχείρηση. Για την επιτυχή μίμηση προτείνονται μάλιστα και τα εξής τρία στάδια: καταρχήν οι επιχειρήσεις εντοπίζουν ποιες είναι εκείνες οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τις οποίες γνωρίζουν καλά ότι μπορούν, όντως, να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού και στη δική τους αγορά. Κατόπιν, αναζητούν περιπτώσεις ορθής εφαρμογής τους, ανεξαρτήτως από το πού έχουν εφαρμοσθεί. Και, τελικά, τις υιοθετούν και τις εφαρμόζουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. «Στις μέρες μας η πρακτική της μίμησης κερδίζει καθημερινά έδαφος επειδή οι καλές πρακτικές ωφελούν όλους και επειδή την καινοτομία πρέπει να τη μοιραζόμαστε. Αλλωστε, η έρευνα κάθε άλλο παρά φθηνότερη γίνεται…».

Πρόκειται για την ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μελέτη της Accenture (www.accenture.com) ύστερα από έρευνά της, με την οποία κατέδειξε ότι η μίμηση αποδίδει ως ανταγωνιστικό προσόν, όχι μόνο όταν επιχειρείται μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών βιομηχανιών. Πρώτη σημαντική επισήμανση των αναλυτών είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς συγκλίνουν με ταχείς ρυθμούς μέσα από την υιοθέτηση νέων ιδεών, διαδικασιών, τεχνολογιών και συστημάτων, που συμβαίνει να μην έχουν ξεκινήσει μέσα από το δικό τους το Δ.Σ και το δικό τους Τμήμα Σχεδιασμού «αλλά από τους απέξω». Ετσι, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πρακτικά και κερδοφόρα αποτελέσματα. Αλλωστε, το φαινόμενο «open innovation» έχει κάνει δημοφιλή αυτήν την εκτός εταιρικών συνόρων κυκλοφορία ιδεών και αξιών.

Στη συνέχεια αυτού του συμπεράσματος οι συγγραφείς αναλύουν την όλη ιδέα περί μίμησης και επιχειρηματολογούν με συγκεκριμένα παραδείγματα «αντιγραφής» από παγκοσμίως γνωστές εταιρείες. Υπογραμμίζουν πάλι ότι «μητέρα πάσης μίμησης είναι η ανάγκη». Και ότι αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά οι «θυμωμένοι» μάνατζερ όταν οι επιχειρησιακές προκλήσεις που ξεπετιούνται καθημερινά ζητούν επειγόντως τις λύσεις τους. Επισημαίνεται όμως ότι η μίμηση, πέρα από το να είναι επιτυχής, πρέπει να είναι και βιώσιμη. Και με δεδομένο ότι η καινοτομία θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος παράγων ανάπτυξης, το θέμα είναι να καταστεί και ο ισχυρός και ο βιώσιμος παράγων που θα διευρύνει τις αγορές και θα αυξάνει τα έσοδα. Το κρίσιμο σημείο, λοιπόν, έγκειται στον βαθμό ικανότητας που διαθέτει η επιχείρηση ώστε να συστηματοποιήσει την καινοτομία. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλή αποδοτικότητα είναι αυτές που έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργήσουν συστήματα καινοτομίας που εισήγαγαν «απ’ έξω».

Οσο για τις επιχειρήσεις εκείνες που βρίσκονται στην κορυφή -εκείνες δηλαδή που έγιναν leaders by imitation- διακρίνονται γιατί αρίστευσαν σε τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Καταρχήν στον επακριβή εντοπισμό εκείνων των ικανοτήτων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή τους. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι «πρώτες των πρώτων» διέθεταν εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων business intelligence είτε data warehousing software modules.

Tα λάθη στοιχίζουν

Η δεύτερη «αριστεία» είναι ότι εντόπισαν τα άτομα εκείνα που διαθέτουν τις ικανότητες αυτές. Γιατί, μπορεί μεν «το σφάλλειν να είναι ανθρώπινο», όμως τα λάθη στοιχίζουν ακριβά στις επιχειρήσεις.

Και η τρίτη αριστεία αποδίδεται στη σύγχρονη «θεά» - την ταχύτητα: «αντέγραψαν και ανέπτυξαν τις ικανότητες αυτές ταχύτατα».

Επίλογος των αναλυτών είναι ότι «η αριστεία και στις τρεις αυτές δραστηριότητες που περιγράψαμε είναι ουσιαστική για την επιτυχή καινοτομία οιασδήποτε εταιρείας που θέλει να γίνει leader by imitation. Με την εξής επισήμανση όμως: τα τρία αυτά στοιχεία πρέπει να συνδέονται μέσα στο ίδιο συνεκτικό πρόγραμμα. Γιατί, το καθένα ξεχωριστά δεν αποδίδει». Υπογραμμίζεται επίσης ως σημαντικό ότι οι δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί στη μελέτη, δεν αποτελούν εναλλακτική κατάσταση για τα υπάρχοντα δίκτυα καινοτομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...