Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες σύμφωνα με τον ICAP


Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο από το Βήμα ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες και πώς η κρίση επηρέασε την κατάταξή τους στη σχετική λίστα.
Το κριτήριο με βάση το οποίο από το 2008 γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) από την ΙCΑΡ είναι τα κέρδη ebitda, δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων- εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η κρίση αλλάζει τον επιχειρηματικό χάρτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...