Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Mobile Marketing: Το SMS ως εργαλείο Marketing

Η εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας του Διαδικτύου και της Κινητής Τηλεφωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην πορεία όλων των επιχειρήσεων.Η δυνατότητα του σύγχρονου καταναλωτή να συναλλάσσεται και να επικοινωνεί με τις επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί πλέον γεγονός.
Στην παρούσα μελέτη αφού λήφθηκαν υπόψη οι παραπάνω αλλαγές, έγινε προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου της μεταβολής των πωλήσεων μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με τη χρήση ενός καινοτομικού εργαλείου CRM, του SMS Marketing. Το εργαλείο αυτό είναι η αποστολή στους πελάτες της σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου με τα οποία τους ενημερώνει για προσφορές. Ο κάθε πελάτης λαμβάνει μηνύματα κειμένου μόνο για προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες του, μεγέθους μέχρι 160 χαρακτήρων.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το κινητό ως εργαλείο προώθησης είναι το κοινό που στοχεύει, να έχει δηλώσει εγγράφως τη ρητή συναίνεσή του για να λαμβάνει μηνύματα στο κινητό του. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών κρατούνται σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων και δεν διατίθενται σε κανένα τρίτο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η εταιρεία που μελετήθηκε προχώρησε στη συλλογή των αριθμών των κινητών τηλεφώνων των πελατών που επιθυμούσαν να λαμβάνουν μηνύματα προσφορών και στη συνέχεια, τα καταχώρησε στη βάση δεδομένων της. Συνολικά συγκεντρώθηκαν περίπου 115.000 αριθμοί κινητών τηλεφώνων.

Πλεονεκτήματα του μέσου
Είναι ευέλικτο μέσο αφού οι τιμές που επικοινωνούνται στους πελάτες, μπορούν να διαμορφωθούν μέχρι και 1 δευτερόλεπτο πριν την αποστολή του, ενώ επιπλέον οι πελάτες λαμβάνουν SMS προσφορών μόνο για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
Χαρακτηρίζεται από αμεσότητα αφού οι πελάτες έχοντας το κινητό τους σχεδόν πάντα μαζί τους, λαμβάνουν το μήνυμα τη στιγμή που αποστέλλεται και έχει ισχύ από την επόμενη ημέρα. Είναι σχετικά φτηνό μέσο με τον ετήσιο προϋπολογισμό κόστους να φτάνει περίπου στις 80.000€. Τέλος, αποφέρει εξαιρετική απόδοση στη διαφημιστική επένδυση, η οποία είναι και εύκολα μετρήσιμη.

Μειονεκτήματα του μέσου
Κάποιοι πελάτες είναι επιφυλακτικοί στο να δώσουν τον αριθμό του κινητού τους γιατί δεν γνωρίζουν πώς αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι, ο αριθμός των δυνητικών πελατών περιορίζεται. Δεν προσφέρεται για πολύπλοκη επικοινωνία αφού π.χ., επεξηγήσεις για τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθούν, όταν η επεξήγηση ξεπερνάει τους 160 χαρακτήρες.
Ο πελάτης θα πρέπει να θυμάται σε περίπτωση απώλειας του κινητού του, ή αλλαγής του αριθμού του να επικοινωνεί με την εταιρεία ώστε να ενημερώνεται η βάση δεδομένων, πράγμα που πολλές φορές δεν γίνεται. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι το μειονέκτημα αυτό δεν κρίνεται από την υπό μελέτη εταιρεία ως σημαντικό, γιατί παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των πελατών που για κάποιον από τους παραπάνω λόγους δεν λάμβανε μηνύματα SMS, ήταν μικρότερο του 1%.
Τέλος, ένα προωθητικό μήνυμα SMS μπορεί να φτάσει στον παραλήπτη του σε μια εντελώς ακατάλληλη στιγμή, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη μη επίτευξη των στόχων του αποστολέα, αλλά τη δημιουργία εντελώς αρνητικής διάθεσης στον παραλήπτη, η οποία στη συνέχεια απαιτεί μεγαλύτερη επικοινωνιακή προσπάθεια για να ανατραπεί.

Πηγή: Marketing Week

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...