Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Χάρτα επιχειρήσεων κατά της κλιματικής αλλαγής

Στην Κύπρο 51 επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα είτε είναι θυγατρικές ελλαδικών επιχειρήσεων, είναι οι πρώτες που προσυπέγραψαν τη Χάρτα Κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Μια κοινή πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας, το οποίο και ανέπτυξε τον ειδικό μηχανισμό υποστήριξης όπως και τα «εργαλεία» για τον υπολογισμό των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

Οι στόχοι της χάρτας είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τις κυπριακές επιχειρήσεις για την κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής, και να συμβάλλει έτσι στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου, που είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 15% ώς το 2010. Παράλληλα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις με απλά πρακτικά και κατανοητά μέτρα να υιοθετήσουν λειτουργίες περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της αντίληψης και των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις που εθελοντικά προσυπογράφουν τη Χάρτα δεσμεύονται «να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στις δικές τους δραστηριότητες». Επίσης, να μετρούν και να παρακολουθούν συστηματικά και αποτελεσματικά τις εκπομπές αυτές και να αξιολογούν τις όποιες επιδόσεις τους, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες.

Τέλος, στις όποιες αποφάσεις λαμβάνουν για τη λειτουργία και τη στρατηγική της επιχείρησής τους, να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να συνεργάζονται τόσο με την πολιτεία, όσο και με τους επιχειρηματικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς και άλλους φορείς για τη διάδοση της Πρωτοβουλίας. Απώτερος και φιλόδοξος στόχος: η ενθάρρυνση και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε η Κύπρος να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Καθημερινή

1 σχόλιο:

Ηλίας είπε...

Συγχαρητήρια για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...