Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Μειώνεται η εξεταστέα ύλη στο μάθημα "Πολιτική Παιδεία"

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος,  μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (απ. πρακτικού 22/07-04-2014)  από  την εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου όπως αυτή έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 35359/Γ2/11-03-2014 Εγκύκλιο, αφαιρείται από το ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ η ενότητα 3.4 «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση» (σελίδες 72-74) του κεφαλαίου 3.

Πηγή: Esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...