Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο δείκτης Big Mac

Στο παρακάτω γράφημα του Economist, θα βρείτε ένα διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης συναλλάγματος.

Βασίζεται στη θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity). Η θεωρία της απόλυτης ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης, είναι μια θεωρία περί συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με την οποία μια μονάδα οποιουδήποτε νομίσματος θα πρέπει να αγοράζει την ίδια ποσότητα αγαθών σε κάθε χώρα.

Με άλλα λόγια, η τιμή ενός προϊόντος (στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός burger) στην εγχώρια αγορά την περίοδο t πρέπει να ισούται με την τιμή του προϊόντος σε μια ξένη χώρα την ίδια περίοδο, επί την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.

 Για παράδειγμα, η μέση τιμή ενός Big Mac στις ΗΠΑ στις αρχές του 2013 ήταν 4,37$, ενώ στην Κίνα ήταν 2,57$, με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία. Έτσι, ο δείκτης Big Mac δείχνει οτι το Γουάν ήταν υποτιμημένο κατά 41% σε σχέση με το δολάριο, εκείνο το χρονικό διάστημα.

Τα Burgernomics, φυσικά, δεν αποβλέπουν στην ακριβή μέτρηση συναλλαγματικών αποκλίσεων, αλλά αποτελούν ένα εργαλείο για να κάνουν την θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών πιο εύπεπτη.

Δείκτης Big Mac

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...