Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Πραγματικοί μισθοί και παραγωγικότητα εργασίας

Στο γράφημα του Economist, δείτε την εξέλιξη των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα εργασίας (περίοδοι 1999-2007 και 2008-2011):

Real Wages and Labour Productivity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...