Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Μάχη κατά της κρίσης με όπλο τα θρανία

Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να κερδίζει 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, επενδύοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Του Λεωνιδα Στεργιου / Lstergiou@kathimerini. gr

«Επενδύστε στην εκπαίδευση για να βγείτε από την ύφεση και να αυξήσετε τα έσοδα» είναι η νέα και εναλλακτική πρόταση του ΟΟΣΑ, ύστερα από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης των πανεπιστημίων Στάνφορντ και Μονάχου.

Τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλη ύφεση, υψηλή ανεργία και κάθε χρόνο δαπανά περίπου 1 δισ. ευρώ προκειμένου να σπουδάσουν Ελληνες φοιτητές στο εξωτερικό. O ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι μια μικρή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,25% κάθε χρόνο μέχρι το 2090. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 3 δισ. ευρώ τον χρόνο. Αν ληφθεί υπόψη και το κόστος σπουδών στο εξωτερικό, τότε το συνολικό όφελος υπολογίζεται σε 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή σε 1,6%. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα θα έχει το 2090 υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και εισόδημα κατά 25%, σε σχέση με αυτό που θα είχε αν δεν γίνει καμία μεταρρύθμιση και βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση και η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν τεράστιο κόστος. Επίσης, η επένδυση στην Παιδεία αποδίδει μακροπρόθεσμα. Μάλιστα, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει να επενδυθούν.

Η Φινλανδία

Για παράδειγμα, η Φινλανδία μπορεί να μην επενδύσει τίποτα για τα επόμενα 20 χρόνια. Διότι σήμερα κατέχει την υψηλότερη βαθμολογία σε ό, τι αφορά τις δεξιότητες των μαθητών. Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, σύμφωνα με τον οποίον η Φινλανδία έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας εξαιτίας των τεράστιων δαπανών για την Παιδεία. Για τον λόγο αυτό στις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Ποιοτική αναβάθμιση (εκσυγχρονισμός και βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

β) Ποσοτική αναβάθμιση (αύξηση δαπανών).

γ) Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να γίνεται με ορίζοντα 40 ετών.

δ) Τα ποσά θα επενδύονται για μια περίοδο 20 ετών.

ε) Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι εμφανή για τα επόμενα 40 έως 80 χρόνια.

στ) Η έννοια του εκπαιδευτικού συστήματος ξεκινάει από τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη διά βίου μάθηση.

Για τον ΟΟΣΑ η Φινλανδία είναι ωφελημένη. Διότι σήμερα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη μεγάλη ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, δήλωσε ότι μετά την κρίση θα υπάρξει η μεγαλύτερη ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Οσα κράτη την διαθέτουν θα βγουν ωφελημένα. Οσα δεν την διαθέτουν θα αντιμετωπίσουν νέα κρίση: φυγή κεφαλαίων και φοιτητών - μελλοντικών στελεχών στο εξωτερικό.

Το κόστος για την Ελλάδα

Η Ελλάδα για να βελτιώσει τις ικανότητες των μαθητών θα πρέπει να επενδύσει στα επόμενα 20 χρόνια το ποσό των 766 δισ. ευρώ! Δηλαδή, η δημόσια δαπάνη θα πρέπει να υπερτριπλασιαστεί από τα σημερινά επίπεδα. Αν γίνει αυτό, τότε αμέσως και μέχρι το 2090 η Ελλάδα θα δει να αυξάνεται το ΑΕΠ (μόνο από τη μεταρρύθμιση αυτή) κατά 1,25% τον χρόνο. Δηλαδή, θα επενδύσει 766 δισ. ευρώ και θα κερδίσει 240 δισ. ευρώ μέχρι το 2090. Με μία πρώτη ματιά η μεταρρύθμιση αυτή ζημιώνει κατά 526 δισ. ευρώ την ελληνική οικονομία. Αυτή, όμως, είναι η μισή αλήθεια. Διότι υπάρχει ένα κόστος που συσχετίζεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό σύστημα και για την Ελλάδα υπολογίζεται σε 1,4 τρισ. ευρώ μέχρι το 2090.

Για τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνονται υπόψη κυρίως δύο παράγοντες:

α) Δημόσιες δαπάνες για μισθοδοσία και άλλα έξοδα για το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν πιάνουν τόπο.

β) Χρειάζονται 40 χρόνια από τότε που θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι να ολοκληρωθεί.

Γράφημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...