Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Marketing Mix υπηρεσιών

Δείτε μία σύντομη παρουσίαση για τα 7 P's στην περίπτωση των υπηρεσιών, όπου τα γνωστά 4 P's δεν επαρκούν:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...