Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Εξώδικο των αναπληρωτών οικονομολόγων στο Υπουργείο Παιδείας

Εξώδικο στον υπουργό Παιδείας απέστειλαν οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, διαμαρτυρόμενοι για την ενοποίηση της ειδικότητάς μας με αυτές των ΤΕΙ και της οικιακής οικονομίας.
Οι εκπαιδευτικοί με το εξώδικο προειδοποιούν τον υπουργό Παιδείας, ότι θα προβούν σε κάθε άλλη   ενέργεια προς υποστήριξη και διαφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Ενδεικτικά, δε, αναφέρουν:
Αίτηση ακύρωσης κατά των πινάκων διορισμού αναπληρωτών με την εξουσιοδοτούσα περί τούτου υπουργική απόφαση, με παρεμπίπτουσα έρευνα της συνταγματικότητας της επίμαχης ρύθμισης που θα αφορά το σύνολο του κλάδου μας, μονίμους και αναπληρωτές.
Αίτηση ακύρωσης κατά των ήδη πραγματοποιηθεισών μεταθέσεων λόγω του ότι αυτές ενώ πραγματοποιήθηκαν με αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ισχύ του παραπάνω νόμου, ήτοι με τους παλαιούς πίνακες και με θέσεις της καταργούμενης ειδικότητάς μας ΠΕ09 Οικονομολόγων, προκύπτει ότι δεν ολοκληρώθηκαν με αυτούς τους πίνακες αλλά με τους νέους που θεσπίζονται με την επίμαχη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 και επομένως κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου.
Αγωγή αποζημίωσης κατά παντός υπευθύνου είτε συλλογικά (Δημόσιο και διοικητικά όργανα) είτε ατομικά (υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλοι τυχόν εμπλεκόμενοι) κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα όπου θεμελιώνεται η νομική ευθύνη του κράτους για την παράνομη μεταχείριση μας για αποζημίωση υλικής και ηθικής βλάβης όπου θα συνυπολογίζεται όλο το οικονομικό κόστος αλλά και η ψυχική φθορά που θα έχουμε υποστεί από αυτές τις ενέργειες της διοίκησης.
Ελπίζουμε, καταλήγει το εξώδικο,  ότι τις στιγμές αυτές θα πρυτανεύεσει η λογική σας και η ηθική σας υπόσταση ως υπουργού όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την πατρίδα μας, έχουν καταστεί έρμαια και όμηροι καταστάσεων που τους θίγουν ως ανθρώπους και οικογενειάρχες και θα εργαστείτε για να εξευρεθεί μία λύση επί του θέματος χωρίς «αιματοχυσία» και «ανθρωποθυσίες» που θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο ατέρμονων δικαστικών αγώνων και μάλιστα μεταξύ εκπαιδευτικών, που το μόνο μέλημά τους πρέπει να είναι η προσήλωσή τους στο ιερό καθήκον της μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των ελληνόπουλων.

Πηγή: www.esos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...