Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Τα βιβλία Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών και Εφαρμογές Πληροφορικής ΓΕΛ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 33/26-09-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ι.Ε.Π., ομόφωνα, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εκτύπωση και διανομή των βιβλίων:
1. βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης ΓΕ.Λ., συγγραφείς: Κ. Θεριανός – Π. Μάραντος,
2. βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., συγγραφέας: Παύλος Μάραντος,
3. βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ, συγγραφείς: Κ. Θεριανός – Ν. Φωτόπουλος, εκδόσεις Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.,
4. βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕ.Λ., συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς – Ν. Αγγελιδάκης – Α. Μιχαηλίδη – Χ. Μπλάτσιος – Σ. Παπαδάκης – Γ. Παυλίδης – Ελ. Τσαγκαράκης – Α. Τζωρμπατζάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...