Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Βιβλιοπρόταση: Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικό Περιβάλλον

Στο βιβλίο αυτό εξηγούνται οι έννοιες και οι διεργασίες που είναι σημαντικές για τους τεχνίτες κατά την εξυπηρέτηση των πελατών και την ενημέρωση. Τα κείμενα δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά μπορούν να μετατραπούν και να γίνουν κατανοητά με παραδείγματα από την εμπειρία των τεχνιτών στα αντίστοιχα επαγγέλματα.
Ο διαχωρισμός των κεφαλαίων γίνεται μέσω της χρήσης διαφορετικών χρωμάτων. Αυτό είναι εμφανές από το χρωματισμό των τίτλων, καθώς και από μια κάθετη χρωματιστή λωρίδα σε κάθε σελίδα του βιβλίου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εύρεση των αντίστοιχων κειμένων, των παραδειγμάτων, των γραφικών παραστάσεων και των εικόνων, αλλά και η σύνδεση των εξηγήσεων του κειμένου.
Παραδείγματα από περισσότερα από τριάντα διαφορετικά τεχνικά επαγγέλματα (που είναι μαρκαρισμένα με πράσινο χρώμα) υποδεικνύουν τυχόν καθημερινά προβλήματα, τα οποία επιλύονται στα επόμενα κεφάλαια.
Οι συγγραφείς με το βιβλίο αυτό δεν απευθύνονται μόνο σε δασκάλους και εκπαιδευόμενους, αλλά και σε τεχνίτες και τους συνεργάτες τους, καθώς και σε άτομα, που συναλλάσσονται με πελάτες.
To βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να αναγνωριστεί η υπευθυνότητα (κοινωνική και μεθοδική) όλων των συνεργατών στην τεχνική εταιρεία ως σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση των πελατών και να εφαρμοστεί στην καθημερινή επαγγελματική ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...