Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Ανακοίνωση του Σχολικού Συμβούλου Δημήτρη Μυλωνά σχετικά με το μάθημα "Αρχές Οικονομίας" επιλογής Β' ΓΕΛ


Σε έγγραφο του στα σχολεία, ο Σύμβουλος Οικονομολόγων Δημήτρης Μυλωνάς αναφέρει:

"Με αφορμή ερωτήματα Εκπαιδευτικών Οικονομολόγων ΠΕ09 και Διευθυντών Γενικών Λυκείων, σχετικά με τα Μαθήματα Επιλογής της Β΄ Τάξης ΓΕΛ, υπενθυμίζεται ότι ισχύει το ΦΕΚ 1163/10.04.2012 (Αριθμός Εγκυκλίου 36799/Γ2), σελ.19066, καθώς αναφέρει ότι: «.Η ισχύς του αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013..». Το εν λόγω ΦΕΚ περιλαμβάνει και το μάθημα με τίτλο «Αρχές Οικονομίας». Ως εκ τούτου, στις δηλώσεις των Μαθημάτων Επιλογής των μαθητών της Β΄Τάξης, για το προσεχές σχολικό έτος 2013-2014, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ανωτέρω μάθημα «Αρχές Οικονομίας».

Διευκρινίζεται ότι οι σημερινοί μαθητές της Α΄ Τάξης ΓΕΛ, μπορούν να επιλέξουν το εν λόγω μάθημα Αρχές Οικονομίας στη Β΄ Τάξη, καθώς η ύλη η οποία θα διδαχθεί θα είναι διαφορετική και εμπλουτισμένη, από αυτή της Α΄ Τάξης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...