Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Ισορροπία αγοράς - Έλλειμμα και Πλεόνασμα

Στον παρακάτω σύνδεσμο, δείτε ένα διαδραστικό αρχείο excel, στο οποίο μπορείτε να αλλάζετε τις κλίσεις και τους άλλους συντελεστές των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και να βλέπετε πώς αλλάζει παράλληλα το σημείο ισορροπίας. Επίσης, μπορείτε να δείτε τη δημιουργία ελλείμματος ή πλεονάσματος προσφοράς και πώς αυτά μειώνονται όταν η τιμή πλησιάζει την τιμή ισορροπίας:

Ισορροπία - Έλλειμμα, Πλεόνασμα

Σημείωση: Στην αρχή που θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή όχι τις μακροεντολές, επιλέξτε "Ενεργοποίηση μακροεντολών".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...