Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Βιβλιοπρόταση: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ - Gary Armstrong & Philip Kotler

Ο Gary Armstrong και ο Philip Kotler, δυο «ιερά τέρατα» του Μάρκετινγκ, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια πλήρη και σύγχρονη θεώρηση, µέσα από ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ανάπτυξης πελατειακής αξίας και σχέσεων µε επικέντρωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, των εφαρµογών του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται σε θέµατα ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Καταγράφονται οι τάσεις και οι προκλήσεις που αναδύονται στο περιβάλλον της επιχείρησης και ενσωµατώνονται στις κλασσικές αρχές, διευρύνοντας τη µεθοδολογία και τις τεχνικές έρευνας και διοίκησης. Αναλύονται επίσης και ζητήµατα στρατηγικής επιχειρησιακής ανάπτυξης, µε έµφαση σε θέµατα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και δηµιουργίας σχέσεων µε τους συνεργάτες.

Με βλέμμα καινοτομίας
Τα καινοτόµα κανάλια επικοινωνίας και το ψηφιακό Μάρκετινγκ αποτελούν σύγχρονες εφαρµογές που συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση των συγγραφέων. Η πελατοκεντρική στρατηγική, ο επιχειρησιακός στρατηγικός σχεδιασµός, η διαχείριση των πληροφοριών, η κατανόηση της αγοραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών, η τιµολόγηση, τα κανάλια προώθησης και διανοµής του προϊόντος, οι Δηµόσιες Σχέσεις και η διεθνής αγορά είναι από τα θέµατα που αναλύονται.

Πρόκειται για ζητήµατα κλασσικών αρχών και µεθόδων του marketing, φιλτραρισµένα µέσα από τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο χώρο. Η πληθώρα πρακτικών παραδειγµάτων, οι ερωτήσεις καθοδήγησης, οι µελέτες εφαρµογής καθώς και η παράθεση µιας λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων ως πηγή περαιτέρω µελέτης και έρευνας καθιστούν το παρόν έργο ένα βασικό εργαλείο για όσους ασχολούνται ακαδηµαϊκά, ερευνητικά ή και πρακτικά µε θέµατα επιχειρησιακής στρατηγικής.

Χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για την αρχιτεκτονική του βιβλίου, που το περιεχόμενό του παραμένει ελκυστικό και ευκολοδιάβαστο, καθώς και για την εξαιρετικά φροντισμένη ελληνική έκδοση.

Πηγή: Marketing Week

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...