Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Παρουσιάσεις Management

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ορισμένες παρουσιάσεις σε PowerPoint για την "Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων". Ειδικότερα, δείτε θέματα όπως "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση", "Ιστορία του Management", "Δομή Οργάνωσης", "Κουλτούρα Οργάνωσης", "Ηγεσία", "Σκοποί και Στόχοι", "Παρακίνηση" κ.ά.

Management

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...