Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Επιστολή προς Πρυτάνεις Οικονομικών Πανεπιστημίων και Προέδρους Σχολών και Τμημάτων για τον εξοβελισμό της Οικονομικής Επιστήμης από τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα


Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις και να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι με την απόφαση αυτή εξοβελίζονται τα οικονομικά μαθήματα και γενικότερα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πιστεύουμε ότι η διδασκαλία στο σχολείο, μέσω και των αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματα, προσανατολίζεται στη μάθηση «γλωσσών», συμβολικών και επικοινωνιακών, καθώς και τρόπων αναζήτησης αποσπασματικών πληροφοριών. Αυτό που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία  είναι η αποσπασματικότητα και η ασυνέχεια της γνώσης.
Η έμφαση του προγράμματος μόνο στη φυσική συμβολική και ηλεκτρονική γλώσσα οδηγεί, σε ένα διδακτικό αποτέλεσμα, που ο μαθητής μοιάζει με διαχειριστή-χρήστη του συστήματος και διαθέτει μόνο δεξιότητες. Από την άλλη η κατασκευή έτοιμων εξεταστικών αντικειμένων-λύσεων-απαντήσεων είναι συμβατή με ένα  εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και συντηρεί την αδιαφορία που υπάρχει για το ερώτημα της μετάβασης στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα με όρους μόρφωσης και γνώσης.
Θεωρούμε ότι η Οικονομική Επιστήμη, που το αντικείμενό της αφορά στην παραγωγή, διανομή και ανταλλαγή των αγαθών στην κοινωνία, είναι απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο.
Όμως με την επιλογή όμως του Υπουργείου Παιδείας οι κοινωνικές  επιστήμες και ειδικότερα η οικονομική επιστήμη εκτοπίζονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφού αυτή δεν είναι ενταγμένη στα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου πλην της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης. Έτσι, οι μαθητές δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει οικονομική επιστήμη για να μπορούν να επιλέξουν τον ανωτέρω προσανατολισμό.   
Επιπλέον, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μαθητών να μην διδαχθεί ποτέ στη ζωή του έννοιες, όρους, προτάσεις και νόμους της Οικονομικής Επιστήμης παρά την οδηγία 18.12.2007 COM(2007) 808, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Οικονομική Εκπαίδευση.
Τέλος, η ενασχόληση με την διδασκαλία των οικονομικών αποτελεί μια επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων των Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων. Κάποια Πανεπιστήμια μάλιστα έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους μαθήματα περί διδακτικής των οικονομικών. Με τις ρυθμίσεις στα ωρολόγια προγράμματα στερούνται οι απόφοιτοί σας μιας σημαντικής επαγγελματικής διεξόδου.          
Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
ως Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας τις παρακάτω προτάσεις: 
- Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
-το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
-Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης.
-Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία» να γίνει εργαστηριακό και να διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου.  
Πιστεύουμε ότι με την παρέμβασή σας μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος να διδαχθεί η οικονομική επιστήμη σε όλους τους μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό θα τους δώσει την δυνατότητα να κατανοήσουν πώς κινείται η οικονομία, να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δημιουργικά ώστε να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.         

                    Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Τέντες                          Άγγελος Αντωνόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...