Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Διευκρίνιση για τις αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την περίπτωση (Ζ) των οδηγιών της με αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (ΦΕΚ 1664/τ.Β ́/15-05-2018) Υπουργικής Απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της διδασκαλίας από έναν (1) εκπαιδευτικό σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) και από δύο (2) εκπαιδευτικούς σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω,. ισχύει τόσο για τα μαθήματα ειδικοτήτων όσο και τα μαθήματα Τομέων τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας.

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης – Τμήμα Α ́
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...