Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δίνονται ορισμένες πληροφορίες για την αναπτυσσόμενη οικονομία του διαμοιρασμού και περιγράφεται ένα σχετικό με το θέμα σχέδιο μαθήματος:

Οικονομία διαμοιρασμού και συνεργατική οικονομία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...