Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Best Workplaces Hellas 2015

Best Workplaces Hellas 2015
Η λίστα με τις Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2015 συντάχθηκε από το Great Place to Work® Hellas με την ακαδημαϊκή συνεργασία του ALBA Graduate Business School και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Χορηγό Επικοινωνίας της Έρευνας, στις 29 Μαρτίου 2015.
Η λίστα Best Workplaces Hellas 2015 χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους: στις 10 καλύτερες εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, στις 10 καλύτερες εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους και στις 3 καλύτερες εταιρείες με 20 έως 49 εργαζόμενους.
Στην Έρευνα Best Workplaces στην Ελλάδα για το 2015 συμμετείχαν 51 εταιρείες και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο συμμετοχής στην έρευνα έλαβαν περίπου 12.700 εργαζόμενοι.
250+ εργαζόμενοι
 • 1. Pfizer Hellas
300 εργαζόμενοι
www.pfizer.gr
Κλάδος: Advertising & Marketing // Advertising
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 2. Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
6183 εργαζόμενοι
www.masoutis.gr
Κλάδος: Retail // Food/Grocery
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 3. NN Hellas (πρώην ING Greece)
424 εργαζόμενοι
www.nn-group.com
Κλάδος: Financial Services & Insurance // Life Insurance
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία
 • 4. MSD
254 εργαζόμενοι
www.msd.gr
Κλάδος: Biotechnology & Pharmaceuticals
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία
 • 5. PepsiCo - Tasty Foods
721 εργαζόμενοι
www.pepsico.gr
Κλάδος: Manufacturing & Production // Food products
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 6. Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.
297 εργαζόμενοι
www.barbastathis.com
Κλάδος: Manufacturing & Production // Food products
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 7. Pharmathen
987 εργαζόμενοι
www.pharmathen.gr
Κλάδος: Biotechnology & Pharmaceuticals // Pharmaceuticals
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 8. Kleemann
703 εργαζόμενοι
www.kleemann.gr
Κλάδος: Industrial Services // Engineering
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 9. Β. Καυκάς Α.Ε.
634 εργαζόμενοι
www.kafkas.gr
Κλάδος: Retail // Specialty
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 10. Accenture
363 εργαζόμενοι
www.accenture.com
Κλάδος: Information Technology // IT Consulting
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
50-250 εργαζόμενοι
 • 1. AbbVie Φαρμακευτική
103 εργαζόμενοι
www.abbvie.com
Κλάδος: Biotechnology & Pharmaceuticals // Pharmaceuticals
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 2. MARS Group (Hellas)
158 εργαζόμενοι
www.mars.com
Κλάδος: Manufacturing & Production // Food products
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 3. Microsoft Hellas
71 εργαζόμενοι
www.microsoft.com
Κλάδος: Information Technology
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία
 • 4. British American Tobacco Ελλάς
84 εργαζόμενοι
www.bat.com
Κλάδος: Manufacturing & Production // Food products / Tobacco
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία
 • 5. Coca-Cola Hellas
60 εργαζόμενοι
www.coca-cola.gr
Κλάδος: Professional Services // Advertising and Marketing
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 6. Epsilon Net
212 εργαζόμενοι
www.epsilonnet.gr
Κλάδος: Information Technology // Software
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 7. Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα
140 εργαζόμενοι
www.jnj.com
Κλάδος: Manufacturing & Production // Fast Moving Consumer Goods
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 8. Travelplanet24
118 εργαζόμενοι
www.travelplanet24.gr
Κλάδος: Professional Services // Travel Management
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 9. Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Eπιχειρήσεων
203 εργαζόμενοι
www.minerva.com.gr
Κλάδος: Manufacturing & Production // Fast Moving Consumer Goods
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 10. Novo Nordisk ΕλλΑς
51 εργαζόμενοι
www.novonordisk.com
Κλάδος: Biotechnology & Pharmaceuticals // Pharmaceuticals
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
20-49 εργαζόμενοι
 • 1. SAS Institute
32 εργαζόμενοι
www.sas.com
Κλάδος: Information Technology // Software
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 2. PCS
37 εργαζόμενοι
www.pcs.gr
Κλάδος: Information Technology // Software
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας
 • 3. ActionAid Ελλάς
38 εργαζόμενοι
www.actionaid.gr
Κλάδος: Non-profit and Charity Organisations
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...