Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ενωση Οικονομολόγων εκπαιδευτικών: Σχετικά με το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η πρόταση της Κυβέρνησης για το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από το νόμο 4186/2013 της προηγούμενης Κυβέρνησης και περιέχει πολλά θετικά σημεία.
Με το νόμο 4186 δομείται ένα Λύκειο με εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό, ένα Λύκειο που περιορίζει την παιδαγωγική ελευθερία των εκπαιδευτικών με τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων, ένα Λύκειο που ταυτίζει και ενοποιεί επιστημονικά αντικείμενα ακόμη και στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πολιτική επιστήμη και η Κοινωνιολογία που ενοποιούνται στο μάθημα προσανατολισμού «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». Η ενοποίηση- ταύτιση διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων συρρικνώνει τις αντίστοιχες επιστήμες με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην μπορεί να κατανοήσει την διαφορετικότητά τους μέσα από τις αρχές, τους σκοπούς, το αντικείμενο και τη μέθοδο, δημιουργώντας αρνητικά αποτελέσματα σε μορφωτικό, διδακτικό, μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο.
   Με το σύστημα εισαγωγής του νόμου 4186 οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις.
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών υπάρχει διαίρεση των μαθητών σε δύο υποομάδες η μία από τις οποίες οδηγεί στις Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές σχολές με επιλογή των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» και «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών», ενώ η άλλη οδηγεί στις Παιδαγωγικές Σχολές με επιλογή των μαθημάτων «Αρχές Φυσικών Επιστημών» και «Ιστορίας». Αυτή η διαίρεση δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην λειτουργία του Ωρολογίου Προγράμματος.
Τέλος, στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης υπήρχε μεγάλη αύξηση ωρών σε μαθήματα ειδίκευσης-προσανατολισμού(20 ώρες) που δεν εξυπηρετεί τη γνώση και τη μόρφωση, αλλά τη φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Με το σύνολο των ρυθμίσεων της σημερινής Κυβέρνησης είναι θετικό ότι  επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του Λυκείου και δίνεται έμφαση στην μόρφωση και στη γνώση. Ακόμη και στην Γ΄ τάξη δημιουργείται ευρύτερη μορφωτική υποδομή στους υποψηφίους, ασχέτως προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν, αφού υπάρχουν μαθήματα στον προσανατολισμό σπουδών που διδάσκονται αλλά δεν εξετάζονται πανελλήνια.
Το νέο σύστημα εισαγωγής είναι απλό, λειτουργικό, κατανοητό και διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των υποψηφίων, αφού δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές ενός(4 μαθήματα) ή δύο(4+1 μαθήματα) επιστημονικών πεδίων.
Βελτιώνει σημαντικά τη διαίρεση των ομάδων προσανατολισμού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των σχολών που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι υποψήφιοι ακόμα και αν επιλέξουν ένα επιστημονικό πεδίο.
Για πρώτη φορά δημιουργείται ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών Σπουδών γεγονός που αναβαθμίζει την Οικονομική Επιστήμη.
Επίσης υπάρχει διακριτότητα των επιστημών, αφού ορίζεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής ως διδασκόμενο μάθημα η «Κοινωνιολογία» και όχι το μάθημα «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» όπως ίσχυε στο νόμο 4186. Η διακριτότητα των επιστημών θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη με την αντικατάσταση του μαθήματος της «Πολιτικής Παιδείας» με τα μαθήματα «Αρχές Οικονομίας» και «Δικαίου και Πολιτικής» αντίστοιχα.
Ένα ακόμη θετικό είναι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής παιδείας κατά 1 ώρα, η μείωση των ωρών ειδίκευσης-προσανατολισμού από 20 σε 15 ώρες και επιπλέον έχει παιδαγωγική αξία η μείωση των ωρών διδασκαλίας από 34 σε 32 ώρες στην Γ΄ τάξη.
Εν κατακλείδι είναι θετικό ότι διδάσκεται ως μάθημα επιλογής το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, το οποίο πρέπει να αλλάξει περιεχόμενο προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας του τρόπου διοίκησης, ρύθμισης, διαχείρισης, οργάνωσης της παραγωγής και όχι η σύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα και το κέρδος.
Είμαστε στη διάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και επιθυμούμε να συμμετάσχουμε ενεργά στον διάλογο που ήδη έχει ξεκινήσει με στόχο τον αναπροσανατολισμό του Λυκείου σε ένα σχολείο της μόρφωσης και της γνώσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΝΤΕΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1992 Γίνονται σεμινάρια πληροφορικής 150 ωρών ¨όσοι τα παρακολουθήσαν βαπτίζονται Πληροφορικοί
έκτοτε
Οι πληροφορικοί στα Γυμνάσια
Ο πληροφορικοί στα ΕΠΑΛ
1999-2000 Οι Πληροφορικοί στα Λύκεια με δυο μαθήματα Τεχνολογία επικοινωνιών (σε δεύτερη ανάθεση αλλά οι τεχνολόγοι δεν διδάσκουν σε λύκειο όποτε είναι σαν να μην υπάρχουν) και ΑΕΕΠ πανελλαδικά
εξεταζόμενο
2003 ΟΙ ΗΜ βαπτίζονται ΗΜΜΥ και αποκτούν και δεύτερη ειδικότητα εκτός ΠΕ 12 και ΠΕ 19 (με δέκα μαθήματα πληροφορικής έναντι 70 μαθημάτων φυσικής και μαθηματικών. Λες και οι φυσικοί και οι μαθηματικοί δεν διδάσκονται πληροφορική)
Επιτυγχάνουν το αποκλειστικό δικαίωμα να χειρίζονται ΗΥ το ECDL πιστοποιεί την γνώση αλλά οχι το δικαίωμα χειρισμού
Έχουν εξασφαλίσει να μην υπάρχει δεύτερη ανάθεση στο μάθημα της πληροφορικής
Σήμερα εντάχτηκαν στο προσανατολισμό ¨"θετικές σπουδές"και στο "πληροφορικής" αποκτούν πανελλαδικά εξεταζόμενο στον τομέα της πληροφορικής άλλα δεν είναι ικανοποιημένοι και επιδιώκουν προσθετή εξασφάλιση με πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και στη Θετική καθώς να είναι μάθημα επιλογής για όλες της Κατευθύνσεις .και φυσικά να είναι Βαρύτητας
Η διαδρομή τους στην εκπαίδευση (γιατί και η ξένη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο άλλα απλώς παραμένει ένα ειδικό μάθημα) και
οι συστηματικές ανανακοινώσεις των πληροφορικών στα διάφορα site μαρτυρούν ότι βαδίζουν βάσει οργανωμένου σχεδίου
Η εισαγωγή των ΗΥ που εξασφάλιζε κυρίως οργανωτικές ευκολίες σέ θέματα γραφείου έδωσε μα ευκαιρία
που η ειδικότητα κυριολεκτικά άρπαξε από τα μαλλιά ,δεν εφησύχασαν ποτέ και με την δύναμη που τους δίνει
η Υποστήριξη από τα Πανεπιστήμια σχεδόν έχουν αλλάξει τον χάρτη της εκπαίδευσης
Όσο και να γκρινιάζουμε , δεν έχουμε παρά να υποκλιθούμε για όσα πέτυχαν άλλα και για όσα στο μέλλον θα πετύχουν αφού οι λοιπές ειδικότητες το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να πείσουν ότι απλώς είναι χρήσιμοι ,
Ένα μάθημα στην φιλοσοφία της Λογικής (παλαιότερα επιλογής) κατάφερε να πείσει ότι είναι Super Food
Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια τού Εξωτερικού(π,χ Μ Βρετανία) μετά από μακρά εφαρμογή ΗΥ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαιδευτική διαδικασία περνά μέσα από τον μαυροπίνακα γιατί έτσι εξασφαλίζεται η επικοινωνία και όχι η απομόνωση που προσφέρει ο ΗΥ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...