Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Best Workplaces Hellas 2015

Η λίστα με τις Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2015 συντάχθηκε από το Great Place to Work® Hellas με την ακαδημαϊκή συνεργασία του ALBA Graduate Business School και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Χορηγό Επικοινωνίας της Έρευνας, στις 29 Μαρτίου 2015.
Η λίστα Best Workplaces Hellas 2015 χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους: στις 10 καλύτερες εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, στις 10 καλύτερες εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους και στις 3 καλύτερες εταιρείες με 20 έως 49 εργαζόμενους.
Στην Έρευνα Best Workplaces στην Ελλάδα για το 2015 συμμετείχαν 51 εταιρείες και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο συμμετοχής στην έρευνα έλαβαν περίπου 12.700 εργαζόμενοι.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  Great Place to Work 2015     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...