Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Κριτική θεμάτων ΑΟΔΕ 2014Σχετικά με τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών, στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης των ημερήσιων γενικών λυκείων, θα θέλαμε να αναφέρουμε ορισμένα σχόλια.
Τα θέματα θεωρούμε ότι ήταν κατανοητά και εντός των προβλεπόμενων απαιτήσεων του μαθήματος, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές, καλύπτοντας μάλιστα ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης.
Εξετάστηκαν γνώσεις που έπρεπε να διαθέτουν οι μαθητές σχετικά με τις ανθρώπινες ανάγκες, την έννοια της οργάνωσης και διοίκησης, τη θέση της επιχείρησης στη σύγχρονη κοινωνία και τις λειτουργίες αυτής.
Οι παραπάνω έννοιες αποτελούν τις στοιχειώδεις οικονομικές γνώσεις που είναι αναγκαίες για κάθε σύγχρονο πολίτη και συνθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο για μια βιώσιμη και αέναη οικονομική ανάπτυξη.
Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αξία και η χρησιμότητα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (σε ένα νέο όμως πλαίσιο όπου θα προάγεται η κριτική σκέψη έναντι της παθητικής απομνημόνευσης), μέσω του οποίου καλλιεργείται η οικονομική παιδεία των πολιτών του αύριο, οι oποίοι θα κληθούν να οδηγήσουν την κοινωνία μας σε υψηλότερο επίπεδο ευημερίας.
Ευχόμαστε στους μαθητές καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στους στόχους που έχουν θέσει.

Το Δ.Σ. της ΕΟΕΔΕ Μακεδονίας - Θράκης

Περιμένουμε και τις απόψεις όσων συναδέλφων θέλουν να σχολιάσουν τα θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...