Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Best Workplaces 2013

Ζήτω η δουλειά μου!
Με κεφάλαιο τους εργαζομένους οι ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν πορεία αντίθετη στην κρίση με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Στην εφετεινή του έρευνα το Great Place to Work® αποτυπώνει ανάγλυφα αυτό που λέμε «καλό εργασιακό περιβάλλον», στο οποίο θεμέλιο λίθο αποτελούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας και των εργαζομένων της.  Σχέσεις οι οποίες στηρίζονται στην ειλικρίνεια, στην ανοικτή επικοινωνία, στην κατανόηση και στη συνέπεια.

Mεθοδολογία, διαδικασία και ταυτότητα της ερευνάς
Εφέτος είναι η 11η συνεχής χρονιά που διεξήχθη η έρευνα Best Workplaces για την επιλογή των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to Work® Institute Hellas και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Ερευνας της ALBA Graduate Business School.
Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορίες εταιρειών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις 10 με 50-250 εργαζομένους και  η τρίτη 5 εταιρείες με 20-49 εργαζομένους.

Η επιλογή και κατάταξή τους διενεργείται μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης:
Α) Τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων της κάθε εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο ερωτηματολόγιο 58 κλειστών ερωτήσεων και δύο ανοικτών ερωτήσεων ελεύθερου σχολιασμού (Trust Index©).
Β) Τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας που καταγράφονται και αναλύονται με αποδεικτικά στοιχεία σε δύο ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια (Culture Audit®).

Η σύνθεση των δύο ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει την τελική κατάταξη των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του μοντέλου αξιολόγησης είναι ότι οι απαντήσεις των εργαζομένων (Trust Index©) έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (τα δύο τρίτα) στην τελική βαθμολογία.  

Η ερευνητική διαδικασία εξετάζει και αξιολογεί τις παρακάτω πέντε βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος όπως καθορίζονται από τη μεθοδολογία του Great Place to Work® .

1. Την αξιοπιστία της διοίκησης:
- Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση.
- Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.
- Ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των διοικούντων.

2. Τον σεβασμό προς τους εργαζομένους:
- Υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.
- Συνεργασία και εμπλοκή των εργαζομένων σε αποφάσεις.
- Φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον.

3. Το αίσθημα δικαιοσύνης που  υπάρχει στην εταιρεία:
- Ισοτιμία και αίσθημα δικαίου.
- Αντικειμενικότητα και αμεροληψία σε προσλήψεις και προαγωγές.
- Κοινωνική δικαιοσύνη, απουσία διακρίσεων.  

4. Την υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι:  
- Προσωπική συμμετοχή και συνεισφορά στα αποτελέσματα.
- Ικανοποίηση από τους στόχους της ομάδας.
- Υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.

5. Τη συντροφικότητα που αναπτύσσεται:
- Ανεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συναδέλφους.
- Φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα.
- Κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα στην εταιρεία.

Η εφετινή έρευνα είναι η 11η κατά σειρά που διεξάγεται
στη χώρα μας και συμμετείχαν συνολικά 51 εταιρείες διαφόρων μεγεθών και από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζομένους ενώ η μικρότερη μόλις 21.
Από τις συμμετέχουσες εταιρείες οι 16 είναι  ελληνικές και οι 35 πολυεθνικές.

Στις εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζομένους απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε όλους τους εργαζομένους, ενώ στις μεγαλύτερες εταιρείες απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε τυχαία επιλεγμένο από τους διοργανωτές δείγμα 250 εργαζομένων (εκτός αν η εταιρεία επιθυμούσε πλήρη κάλυψη).  

Συνολικά απεστάλησαν στους εργαζομένους 13.159 ερωτηματολόγια (χάρτινα ή ηλεκτρονικά) και επεστράφησαν συμπληρωμένα 9.524. Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ανήλθε στο 73% στο σύνολο των ερωτηθέντων εργαζομένων.  

Η ομάδα αξιολογητών αποτελείται από στελέχη της ALBA Graduate Business School και του Great Place to Work® Institute Hellas.
Τα επιχειρησιακά μεγέθη στην Ελλάδα
Η κρίση έχει μειώσει δραματικά τον αριθμό των εταιρειών στη χώρα μας με αποτέλεσμα από το 2008 ως σήμερα να έχουν μειωθεί κατά 90.000 οι ενεργές επιχειρήσεις. Βέβαια στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πολύ μικρές (με λιγότερους από 10 εργαζομένους), αλλά παρατηρούμε ότι και οι μεγαλύτερες έχουν την τάση
να «μικραίνουν».

Οι λεγόμενες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους, είναι περίπου 400 και απασχολούν το 15% του ενεργού πληθυσμού, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια απασχολούσαν το 18%.
Οι επιχειρήσεις με 50 - 250 εργαζομένους (περίπου 2.600 στη χώρα μας) απασχολούν το 11% του πληθυσμού, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις που απασχολούν 10 - 50 εργαζομένους (21.600 περίπου στη χώρα μας) απασχολούν το 17% του ενεργού πληθυσμού. Οι δύο αυτές τελευταίες κατηγορίες φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης.

Είναι σαφές ότι η πλειονότητα των εργαζομένων στη χώρα μας, το 57% του ενεργού πληθυσμού, απασχολείται σε επιχειρήσεις μικρότερες των 10 ατόμων, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης των 27 χωρών είναι περίπου 30% γι' αυτό το μέγεθος των εταιρειών.


  
Πηγή: Το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...