Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΕΚΤ: Στα €101.900 η μέση περιουσία του Έλληνα

Τα νοικοκυριά σε πολλές χώρες της περιφέρειας είναι πιο πλούσια από αυτά σε ορισμένες χώρες του πυρήνα, όπως προκύπτει από έκθεση της ΕΚΤ με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν το 2009 - 2010.

Αναλυτικά, ο μέσος καθαρός πλούτος (median net wealth) των νοικοκυριών στην Ισπανία και την Ιταλία ήταν €182.700 και €173.500 αντίστοιχα, αρκετά υψηλότερα από τα €51.000 στη Γερμανία, τα €103.600 στην Ολλανδία και τα €85.800 στη Φινλανδία.
Τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του γερμανικού πλούτου αποδίδονται στους χαμηλούς συντελεστές ιδιοκτησίας στην Γερμανία – λιγότεροι από τους μισούς Γερμανούς (όπως και Αυστριακούς ) κατέχουν την κύρια κατοικία τους σε σύγκριση με 80% στην Ισπανία και 77% στην Κύπρο. Αλλοι παράγοντες είναι οι διαφορές στην έκταση της ιδιοκτησίας, τις τιμές των ακινήτων, τα επίπεδα χρεών και τον αριθμό των νοικοκυριών που κατέχουν επιχείρηση.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο μέσος πλούτος των νοικοκυριών το 2009 ήταν €101.900.

Συνολικά στην ευρωζώνη, πλουσιότερα είναι τα νοικοκυριά στο Λουξεμβούργο με €397.800. Η Κύπρος έρχεται δεύτερη μετά το εύπορο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2010. Στην έκθεση της ΕΚΤ ο μέσος καθαρός πλούτος της Κύπρου διαμορφώνεται στα 267.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. 

Αξίζει να σημειώθει, ότι σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΚΤ το ανώτατο 10% των πλουσιότερων νοικοκυριών διαθέτει λίγο περισσότερο από το μισό του συνολικού καθαρού πλούτου στην ευρωζώνη.  

Πηγή: EURO2day

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...