Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Οι χώρες με την μεγαλύτερη ανάπτυξη και ύφεση για το 2013

Δείτε στο γράφημα του Economist τις χώρες με την μεγαλύτερη ανάπτυξη καθώς και τις χώρες με την μεγαλύτερη ύφεση, για το 2013 (πρόβλεψη Economist):

Growers and shrinkers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...