Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Μία εναλλακτική προσέγγιση στη μέτρηση του εθνικού πλούτου

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ως μέτρο του πλούτου των εθνών για πάνω από 70 χρόνια. Αλλά έχει τα όριά του: δεν λαμβάνει υπόψη την καταστροφή του περιβάλλοντος και αποκλείει μη αμοιβόμενες υπηρεσίες, όπως τις οικιακές εργασίες και τον εθελοντισμό.
 
Στην προσπάθειά του να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, ο OECD (ένα think tank πλουσίων χωρών) δημιούργησε το δείκτη "Better life index". Ο δείκτης χρησιμοποιεί 24 μεταβλητές από 11 τομείς για να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο μέτρο του πλούτου, των χωρών - μελών του.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο του Economist πώς κατατάσσονται οι χώρες με βάση το δείκτη αυτό, καθώς και τις διαφορές που παρουσιάζουν το χαμηλότερο 20% από το υψηλότερο 20% του πληθυσμού κάθε χώρας (σε σχέση με το δείκτη):

The wealth of nations

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...