Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Ενδεικτικός προγραμματισμός της ύλης στα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για το σχολικό έτος 2020-21 (ΣΕΕ Καραμανλή - Παπαγιάννης)

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21καθορίζεται με την υπ αριθμ. Φ6/124758/Δ4  23/09/2020 (ΦΕΚ 4094/τ.Β ́/23.09.2020) Υ.Α..

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου να έχει διδαχθεί η ύλη του 1ου Κεφαλαίου και  του 7ου Κεφαλαίου

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου να έχει διδαχθεί η ύλη του 8ου Κεφαλαίου

Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου να έχει διδαχθεί η ύλη του 9ου Κεφαλαίου

Μέχρι το τέλος του Μαρτίου να έχει διδαχθεί η ύλη του 10ου Κεφαλαίου

Μέχρι 23/4/21 να  έχει γίνει επανάληψη της ύλης.

Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους να γίνονται προσομοιώσεις διαγωνισμάτων πανελλαδικών εξετάσεων.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να έχει διδαχτεί η ύλη του 1ου Κεφαλαίου

Μέχρι περίπου το τέλος του Δεκεμβρίου να έχει διδαχθεί η ύλη μέχρι την §2.3.3.του 2ου Κεφαλαίου

Μέχρι περίπου το τέλος του Ιανουαρίου να έχει διδαχθεί η ύλη μέχρι την §2.6.1. του 2ου Κεφαλαίου

Μέχρι περίπου το τέλος του Φεβρουαρίου να έχει διδαχθεί η ύλη μέχρι την §2.9.1.β του 2ου Κεφαλαίου

Μέχρι περίπου το τέλος του Μαρτίου να έχει διδαχθεί η ύλη μέχρι το τέλος του 3ου Κεφαλαίου

Μέχρι 23/4/21 να έχει διδαχθεί η ύλη μέχρι το τέλος του 4ου Κεφαλαίου και να έχει γίνει  επανάληψη της ύλης.

Σημειώνεται ότι παραπάνω προγραμματισμός είναι ενδεικτικός και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τον τροποποιήσουν λόγω ειδικών συνθηκών της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας επίσης τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Θ. Καραμανλή 

theodora.karamanli@gmail.com

Γ. Παπαγιάννης

papgeo1@gmail.com                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...