Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων όπως αυτή προβλέπεται με βάση τα νέα ωρολόγια προγράμματα για το Γυμνάσιο (ΦΕΚ2262/2020) και για το Λύκειο (ΦΕΚ2338/2020), που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρούμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι προέχουσας σημασίας καθώς θέτει τις βάσεις ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν πληρέστερη κατανόηση τόσο των βασικών αρχών που διέπουν την οικονομία όσο και του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών παρέχοντας τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα τόσο οικονομικού όσο και πολιτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική σκέψη.

Η οικονομική επιστήμη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών επιστημών και εξηγεί σημαντικές πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτικότερη ανάγκη της βαθύτερης κατανόησης των οικονομικών εννοιών στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι γνώσεις οικονομικών και διοικητικών επιστημών όχι μόνο παρέχουν χρήσιμα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα, αλλά και συμβάλουν στη διάπλαση ενημερωμένων πολιτών που θα είναι σε θέση να κατανοούν τις οικονομικές πολιτικές και να αντιλαμβάνονται κατά πόσο οι προτεινόμενες πολιτικές είναι εφικτές. Επιπλέον, η καλή γνώση των οικονομικών εννοιών συμβάλει στη διάπλαση μιας νέας γενιάς ενημερωμένων καταναλωτών που εξασφαλίζει την ομαλή και ανταγωνιστικότερη λειτουργία των αγορών.

Τα οικονομικά μαθήματα διδάσκουν σε εφαρμοσμένο επίπεδο τη χρήση της λογικής στην επίλυση προβλημάτων με περιορισμούς π.χ. πόρων, εισοδημάτων κλπ. Παράλληλα το ευρύ πεδίο των εφαρμογών της οικονομικής σκέψης σε τομείς όπως η υγειά, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο, κ.α. αποτελούν μια επιπλέον απόδειξη της σημασίας του οικονομικού αλφαβητισμού για την επίτευξη μιας εύρυθμης λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος, ο αριθμός εισακτέων και πτυχιούχων στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μεγάλος. Αυτό υποδηλώνει τη σημασία του προσανατολισμού των μαθητών σε αυτές τις επιστήμες με τη διδασκαλία των οικονομικών.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της παιδείας στη χώρας μας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τι δείχνει και η διεθνής εμπειρία όπως αυτή αποτυπώνεται στην επιστημονική βιβλιογραφία. Η διδασκαλία οικονομικών και χρηματοοικονομικών μαθημάτων σε σχετικά μικρή ηλικία βελτιώνει τις αριθμητικές δεξιότητες, μειώνει το χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, ενισχύει τις ικανότητες σχεδιασμού και οδηγεί τους μαθητές σε πολύ καλύτερες αποφάσεις και καλύτερη χρηματοοικονομική διαχείριση.

Πηγή: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...