Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχολεία με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης»

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να συμμετάσχουν στην επίσημη έρευνα που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων  σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης», η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων  Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα συμβάλλουν στην ομαλότερη ένταξη των ενοτήτων στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών.

Το σχετικό έγγραφο και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα σχολεία.

Καλούμε τους συναδέλφους να αναζητήσουν την σχετική ενημέρωση στα σχολεία τους και να συμμετάσχουν στην έρευνα, δεδομένου του σημαντικού ενδιαφέροντος του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...