Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Οδηγίες διδασκαλίας ΑΟΔΕ επιλογής Γ' τάξης Ημερησίου ΓΕΛ 2015-16ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των κ.κ. Μ. Βαξεβανίδου και Π. Ρεκλείτη:

Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση
1.1.                 Η έννοια της επιχείρησης
1.1.1.           Εισαγωγή
1.1.2.           Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων
1.2.                 Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.2.1.           Εισαγωγή
1.2.2.           Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3.           Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4.           Η Οικονομική Λειτουργία
1.2.5.           Άλλες Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.3.                 Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
1.3.1.           Εισαγωγή   
1.3.2.           Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
1.4.                 Το περιβάλλον της Επιχείρησης
1.4.1.           Εισαγωγή
1.4.2.           Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
1.5.                 Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης
1.5.1.           Εισαγωγή
1.5.2.           Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3.           Η Αποδοτικότητα
1.5.4.           Η Παραγωγικότητα
1.5.5.           Η Ανταγωνιστικότητα

Από το Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση
2.2. Η έννοια της Διοίκησης
2.2.1.   Εισαγωγή
2.2.2.   Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.3. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελεχών
2.3.1.   Γνώσεις
2.3.2.   Ικανότητες
2.3.3.   Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
2.4. Οργάνωση και Διοίκηση (Management)
2.4.1.   Οργάνωση και Διοίκηση
2.4.2.   Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3.   Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης

Από το Κεφάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης  
Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125-126)
3.1. Η λειτουργία του Προγραμματισμού
3.1.1.   Εισαγωγή
3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης
3.2.1.   Εισαγωγή
3.3. Η λειτουργία της Διεύθυνσης
3.3.1.   Εισαγωγή
3.3.2.   Ηγεσία
3.3.3.   Ισχύς-Εξουσία
3.3.4.   Παρακίνηση
3.3.4.α   Θεωρίες Παρακίνησης
3.3.6.   Συντονισμός και Επικοινωνία
3.4. Η λειτουργία του Ελέγχου
3.4.1.   Εισαγωγή

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ενότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...