Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Mind Mosaic: Εκπαιδευτικό εργαλείο για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Το Mind Mosaic είναι μια πιλοτική δράση που δοκιμάζει ένα καινοτόμο εποπτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η δράση εφαρμόζεται σε πέντε χώρες: Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Mind Mosaic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...