Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Dolceta: Online εκπαίδευση καταναλωτών


DOLCETA είναι τα αρχικά προγράμματος, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιμόρφωσης των Ενηλίκων Καταναλωτών. Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια συνεχής αλληλεπίδραση πληροφοριών, για κατάρτιση και ενημέρωση των Καταναλωτών, μέσω internet. Τα 27 κράτη - µέλη της Ε.Ε. είναι συνεργάτες, στο πρόγραμμα αυτό. Στα πλαίσια του προγράμματος, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα (http://www.dolceta.net), που έχει ως στόχο, να δώσει, στους Καταναλωτές, τις αναγκαίες δεξιότητες, για να συγκρίνουν τις υπηρεσίες, που προσφέρονται, στην αγορά και να κάνουν τις καταλληλότερες επιλογές, ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους, ως Καταναλωτές.

Στις διάφορες ενότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθημάτων, για τις παρακάτω ηλικίες: 7-11 χρονών, 12-16 χρονών και ενήλικες. Τα σχέδια, περιλαμβάνουν εύχρηστα εργαλεία, για την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όπως παιχνίδια, τεστ, κείμενα και πολλά άλλα. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πλήρες υλικό, ανά ενότητα και ανά ηλικία, προκειμένου να εκπαιδεύσει τους σημερινούς και αυριανούς καταναλωτές, ώστε να λειτουργούν, ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, σε όλες τις συναλλαγές τους και σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Επισκεφτείτε το Dolceta στον παρακάτω σύνδεσμο:
Dolceta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...